امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی احداث کارخانه نساجی

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

تاریخچه نساجی

فصل اول

کلیات طرح

طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی

فصل دوم

بررسی صنایع نساجی

صنایع نساجی در ایران بدو بخش تقسیم می شود

محصول یا فرآورده

ماده اولیه

فصل سوم

سیکل تولید

سیکل تولید (عملیات) در قسمت بافندگی

انتخاب طرح

انتخاب چله کشی و نقشه ضربه

انتخاب نخ های مورد مصرف

انتخاب نمونه یا تکرار نخ های رنگی

بررسی نوع حاشیه و انتخاب آن

وضعیت شانه

تعیین کمبود طولی و عرضی پارچه

تعیین وزن پارچه

انتخاب ماشین بافندگی

انتخاب طول چله

انتقال چله روی اسنو و حمل آن به ماشین بافندگی

طریقه نخ کشی

رفع اشتباهات چله کشی، شانه، لاملها

بافتن طرح

بافتن سریع در زمان معین

فصل چهارم

روشهای مالی طرح

برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح

ساختمان و محوطه سازی

تأسیسات

ماشین آلات و تجهیزات

وسایل نقلیه

اثاثیه و ملزومات

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

جدول هزینه های سرمایه گذاری طرح

تسهیلات مورد تقاضا از بانک

جدول تسهیلات بانکی

هزینه مواد اولیه

حقوق و دستمزد

کادر تولید

هزینه سوخت و روشنائی

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

جدول هز ینه های ثابت و متغییر طرح

هزینه های تولید

تولیدات

فروش در ظرفیت%

نقطه سر به سر

فصل پنجم

روشهای اجرایی مالی واستخدامی

روش اجرائی استخدام پرسنل

مدارک لازم برای استخدام

روش اجرائی پرداخت حقوق و دستمزد

روش اجرائی تنظیم لیست بیمه

روش اجرائی مسئول صندوق

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی