امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولید پالت چوبی

0

تعداد صفحات: 17 صفحه

مقدمه

خلاصه پروژه

نمودار زمانی (نمودار گانت)

نمودار مواد و منابع در کوتاه مدت

اهداف پروژه در کوتاه مدت

نوع آوری اینجانب در کوتاه مدت بدین صورت می باشد که

نمودار مواد و منابع در بلند مدت

اهداف پروژه در بلند مدت

پرسشنامه تاسیس واحد تولیدی

محل اجرای طرح

مشخصات متقاضیان

محصول

زمین

ساختمان

سرمایه گذاری

مواد اولیه و بسته بندی

آب و برق و سوخت مصرفی

ماشین آلات و تجهیزات

تاسیسات

وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی

برآورد سرمایه ثابت و هزینه های سرمایه

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه در گردش

نحوه سرمایه گذاری

برآورد هزینه های استهلاک

هزینه های تولید سالانه

قیمت تمام شده محصول

قیمت فروش محصول

محاسبه نقطه سر به سر در (100%) راندمان

سود و زیان ویژه

ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن

سرمایه ثابت سرانه

کل سرمایه گذاری سرانه

نرخ بازدهی سرمایه

دوره بر گشت سرمایه

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی