امروز جمعه 11 اسفند 1402

سیستم اطلاعاتی انبار شرکت پست

0

تعداد صفحات: 60 صفحه

فصل اول- کلیات موضوع MIS

دیباچه

شکل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت

Mis چیست؟

تلاش اولیه برای MIS.

تعاریف MIS

هدف از ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

گزارش دهی در سیستم اطلاعات به چه شکل است؟

آشنایی با سیستم ها

تعاریف و مشخصات سیستم ها

تعریف

مشخصات

جریان اطلاعات

تعریف اطلاعات

محیط سیستمهای اطلاعاتی

کارکرد های سیستمهای اطلاعاتی

ویژگیهای اطلاعات

تکنولوژی انتقال اطلاعات

نحوه ارسال اطلاعات

مشکلات طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

مستندسازی سیستمها

فصل دوم: (انواع سیستمهای MIS)

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

تعریف DSS

مختصات سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

ویژگی های سیستم DDS به طور خلاصه

سیستم پردازش داد و ستد

چرخه پردازش داد و ستد

امکانات سیستم پردازش داد و ستد

ارتباط سیستم اطلاعات مدیریت با سیستم پردازش داد و ستد

سیستم اطلاعات بازاریابی

سیستم های پردازش عملیات

سیستم اطلاعات برنامه ریزی مواد

سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی نیروی انسانی

سیستم های اطلاعات منابع انسانی

تهیه گزارش برای مسئولین دولتی

سیستم اطلاعاتی انبار

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن

بخشهای درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها

فصل سوم: سیستمهای اطلاعاتی انبار در شرکت پست

وضع موجود

تاریخچه کلی پست

سیمای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رئیس اداره کارپردازی و انبارداری

وظایف اصلی

اهم وظائف و مسئولیتها

با مدیر مستقیم (مدیر امور اداری و مالی)

با کارپردازان و انبارداران (مأمورین اجرای عملیات)

بامدیران و رؤسای واحدهای دیگر

اطلاعات مورد نیاز

از مدیر امور اداری

از کارپردازان و انبارداران (مأمورین اجرای عملیات)

چگونگی انجام کار و اطلاع رسانی توسط مسئول وانبار

فصل چهارم: سیستم اطلاعاتی انبار شرکت پست

وضع پیشنهادی

برگ شمارش موجودیها

برگ ارسال و تحویل کالا

برگ انتقال کالا بین انبارها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی