امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسانس های گیاهی

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول: کلیات

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجرا

مشخصات متقاضیان

وضعیت و میزان اشتغالزایی

مجوز های قانونی

مراحل صدور جواز تاسیس

شرایط عمومی متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) دریافت جواز تاسیس

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز

اصلاحیه جواز تاسیس

تعریف

صدور پروانه بهره برداری

مراحل صدور توسعه طرح

فصل دوم: روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه

بازدید از کارخانه تولید اسانس های گیاهی

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار (ارقام به میلیون ریال)

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت (جهت فروش کالا)

فصل سوم: امور مالی طرح

جدول اسامی و کد آیسیک محصولات این طرح

جدول انواع اسانس (تولید سالانه بیش از تن) – سال

نمودار انواع اسانس (تولید سالانه بیش از تن) – سال

جدول انواع اسانس (تولید سالانه کمتر از تن) – سال

نمودار انواع اسانس (تولید سالانه کمتر از تن) – سال

جدول درصد تولید انواع اسانس در مناطق مختلف جهان

نمودار درصد تولید انواع اسانس در مناطق مختلف جهان

جدول واحدهای تولید کننده انواع اسانس

ادامه جدول

جدول روند ظرفیت تولید اسانس در سال های

جدول واحدهای در دست اجرای انواع اسانس

جدول میزان واردات اسانس های طبیعی - تن

جدول میزان عرضه و تقاضای انواع اسانس - تن

نمودار میزان تقاضای انواع اسانس در ایران

جدول سرانه مصرف اسانس - گرم

جدول میزان صادرات اسانس های طبیعی - تن

شکل تقطیر با بخار آب و تولید اسانس

جدول هزینه خرید زمین (میلیون ریال)

جدول آماده سازی محوطه (میلیون ریال)

جدول هزینه احداث ساختمان های بخش صنعتی و غیر صنعتی (میلیون ریال)

جدول کل هزینه تاسیسات زیربنایی (میلیون ریال)

جدول وسایل حمل و نقل و اداری مورد نیاز در طرح (میلیون ریال)

جدول مشخصات و قیمت مایشن آلات (میلیون ریال)

جدول هزینه های قبل از بهره برداری (میلیون ریال)

جدول کل هزینه های سرمایه گذاری ثابت (میلیون ریال)

جدول برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)

جدول نیروی انسانی

جدول میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز

جدول جمع بندی نهایی اسانس گیاهی - تن

فصل چهارم: جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی