امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی

0

تعداد صفحات : 57 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه و سوالات تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم: پیشینه تحقیق

پیشینه نظری تحقیق

کلیاتی درباره زبان

رشد زبان و گفتار کودک

عوامل موثر در رشد طبیعی گفتار

تولید گفتار

علت ایجاد مشکلات گویایی برای دانش آموزان چیست؟

طرح ریزی و تولید گفتار

مراحل اختلالات گفتاری:

برآورد مربوط به اختلال صوت

علل بوجود آورنده اختلال صوت

اختلال تولید گفتار

علل به وجود آورنده اختلال تولید گفتار

اختلال مربوط به روانی

اختلال روان بریدگی

-بریده گویی و لکنت

لکنت و انواع آن

گیرهای طبیعی در مقابل لکنت

انواع مکثهای زمانی

پیشینه عملی

تحقیقات داخلی

سوالهای پژوهش

تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات و اجراء

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

داده های آماری جامعه مورد مطالعه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی

منابع و مآخ

پرسشنامه

خرید و دانلود | 49,000 تومان
تبلیغات متنی