امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول

مطالعات بازار

مقدمه

منابع گچ

گچ طبیعی

گچ شیمیایی وانیدریت شیمیایی (مصنوعی)

بررسی عرضه و تقاضای محصول در بازار داخلی و خارجی

گچ در ایران

جدول موقعیت چینه شناسی ذخایر گچدار ایران

گچ خاک

جدول موقعیت و ذخائر معادن گچ

تولید و مصرف گچ در خارج از کشور

تولید و مصرف پانل های گچی در داخل و خارج از کشور

جدول عمده کشورهای تولید کننده گچ (تن)

بررسی کانون های مصرف قطعات پیش ساخته گچی

براورد تقاضای محصول

بررسی روند قیمت پانل های گچی در داخل و خارج از کشور

براورد قیمت محصول در خارج از کشور

بررسی ظرفیت باتوجه به وضعیت بازار

فصل دوم

بررسی فنی طرح

کاربرد و خواص انواع گچ

انواع گچ صنعتی

قطعات پیش ساخته گچی

صفحات گچی برای مصارف روکار

بلوکهای گچی (دیوارک)

قطعات پیش ساخته گچ سقفی

اثر عوامل مختلف برروی خواص گچ

اثر نوع تولید بر روی خواص گچ

شکل دانه و توضیح ان

پیر شدن (کهنگی)

سرد کردن و عملیات پس از ان

تکنولوژی تولید سولفات های کلسیم (گچ پخته)

استخراج،خرد کردن و یکنواخت کردن گچ طبیعی

الف – از دست دادن اب تبلور (دهیدرات)

باز پس گیری اب مولکولی (ری هیدرات)

فازهای سیستم

هیدراته کردن صنعتی

جدول گرمای هیدراته شدن واکنش های مهم صنعتی سیستم

تولید نیمه هیدرات بتا از سنگ گچ طبیعی

جدول ترکیب فاز (به درصد) گچ پخته شده بدون توجه به مواد ناخالصی

تولید گچ بتا از گچ شیمیایی

تفاوت های گچ شیمیایی با سنگ گچ طبیعی به شرح زیر است

جدول نمونه ای برای ترکیبات بعضی از گچ های مهم

تولید قطعات پیش ساخته گچی

شرکت TEMPLE

مشخصات فنی

ظرفیت

زمان تولید

خشک کردن قطعات پیش ساخته گچی

خشک کردن طبیعی

خشک کردن صنعتی

مصرف مواد و انرژی

جدول مواد اولیه مورد نیاز سالیانه

جدول انرژی سالیانه مورد نیاز

فرایند تولید انتخابی به همراه شرح ماشین الات و تجهیزات لازم

تولید گچ بتا (گچ طبی)

جدول میزان مواد و انرژی لازم برای تولید هر متر مربع پانل گچی

دستگاه سنجش حجم اب

جدول ماشین الات و تجهیزات خط تولید

ادامه جدول

دستگاه توزین پودر گچ

فصل سوم

بررسی اقتصادی طرح

براورد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

چگونگی تقسیم هزینه ها به شرح زیر می باشد که در ادامه جزئیات هزینه ها شرح داده می شود.

زمین

ساختمان و محوطه سازی

تجهیزات و ماشین الات

تاسیسات

الف)برق اصلی

باب و فاضلاب

پ مخابرات

تگرمایش و سرمایش

ثروشنایی

تجهیزات حمل و نقل

لوازم اداری و اشپزخانه

الفلوازم اداری

بلوازم اشپزخانه و رستوران

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برق و سوخت (جهت سه ماه)

تامین منابع مالی و سازماندهی و تشکیلات

الفسرمایه گذاری ثابت

ب سرمایه در گردش

هزینه های تولید

مواد اولیه و مصرفی

برق و سوخت

حقوق و دستمزد

جدول هزینه های تولید – مواد مصرفی

نگهداری و تعمیرات

استهلاک

بیمه

جدول هزینه های تولید – حقوق

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های اداری و فروش (تبلیغات)

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه تسهیلات مالی

قیمت تمام شده محصول

در امد و ارزیابی طرح

بررسی قیمت فروش محصول تولیدی

پیش بینی عملکرد سود و زیان

شاخص های اقتصادی

نقطه سر به سر

ارزش خالص فعلی

جدول خالص ارزش فعلی با نرخ بانکی /

نرخ بازده داخلی

دوره برگشت سرمایه

صرفه جویی ارزی

ارزش افزوده

فصل چهارم

نتیجه گیری کلی

خلاصه مشخصات طرح

نام طرح

محصولات

ظرفیت اسمی

سرمایه گذاری ثابت

سرمایه درگردش

قیمت فروش متوسط

قیمت تمام شده

در امد سا لیانه

ارزش افزوده طرح

نقطه سربه سر

ارزش فعلی خالص

نرخ بازده داخلی

دوره بازگشت سرمایه

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی