امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی شرکت فناوری اطلاعات

0

تعداد صفحات: 42 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

مشخصات متقاضی

دلایل انتخاب طرح

میزان مفید بودن طرح برای جامعه

دلایل به کارگیری ارزیابی فناوری اطلاعات

معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات

مالی

استراتژیک

رقابت پذیری

اثربخشی

بهبود کیفیت

الزامات

رضایت کاربران

رضایت بیرونی

فناوری

مخاطرات

وضعیت و میزان اشتغال زایی

بررسی اشتغالزایی فناوری

اشتغالزایی فناوری اطلاعات در صنعت

صنعت اطلاعات

صنعت فناوری اطلاعات

رویکرد دولت در ایجاد توسعه صنعت فناوری اطلاعات

آموزش عالی برای همه

استفاده از فرصت های بازار خارج

حمایت از کار آفرینان اطلاعات

آموزش مداوم و ضمن خدمت

توسعه بسترهای مشاغل اطلاعاتی

حمایت از شرکت های کوچک و متوسط (SME)

تاریخچه و سابقه مختصر طرح

فصل دوم: روش انجام کار

فهرست تجهیزات مورد نیاز

معرفی دستگاه ها و تجهیزات

فهرست مواد مصرفی

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

مشخصات نیروی انسانی

برآورد پرسنل فناوری اطلاعات

پرسنل اداری و خدمات

روش های بازار یابی و تبلیغات

بازاریابی کوتاه مدت در برابر بازاریابی بلند مدت

بازاریابی کوتاه مدت آنلاین

تخفیف دادن

تبلیغات

بازاریابی بلند مدت آنلاین

بازاریابی ویروسی

بازاریابی از طریق موتور جستجو

استراتژی بازاریابی در وب سایت

فصل سوم- امور مالی طرح

میزان سرمایه گذاری

معرفی هزینه ها

برآورد هزینه استهلاک

محاسبه درآمد

فصل چهارم: جمع بندی

نتایج حاصله از اجرای طرح

پیشنهادات کاربردی

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی