امروز شنبه 12 اسفند 1402

پدستال چیست و دلایل استفاده از آن چیست؟

0

پداستال ها عبارتند از ستونهای بتنی کوتاه و کم آرماتور و حتی گاهی بدون آرماتور که عموما روی پی های بتنی اجرا شده و روی آنها بیسپلیت نصب شده و سپس ستونهای فلزی روی صفحه نصب می گردد. این ستونها بدلیل ابعاد نسبتا زیاد(از نظر عرضی زیاد و ارتفاعی کم) جزو ستونهای لاغر محسوب می شوند و لذا تحمل مقاومت فشاری آنها بسیار زیاد می باشد.......

پداستال ستونی است که حداکثر ارتفاع آن سه برابر عرض آن است.

دلایل استفاده:

1) زمانیکه بخشی از ستون فلزی داخل خاک مدفون باشد که به جهت جلوگیری ازپوسیدگی از پدستال ها در همان بخش استفاده می کنند.

2) زمانیکه ارتفاع ستون فلزی زیاد باشد و به جهت مهار کردن لاغری آن در بخشی از آن به طرف پی از پدستال استفاده می کنند.

3) زمانیکه لنگر در پای ستون یا نباشد یا کم باشد.

4) زمانیکه در بخش زیر زمین ساختمان با ارتفاع حدود3 متر بخواهیم فضای قابل استفاده داشته باشیم.

5) زمانیکه بخواهیم بخش زیر زمین ساختمان را بجای ستونهای فلزی با پدستالهای بتنی اجرا و در حقیقت پدستالها با پی تولید یک پی جدید بنماید و در محاسبات سازه به صورت پی وارد شود.

6) زمانیکه بخواهیم ستونهای اکسپوز (در نما و دید) فلزی از کف به بالا باشد.

7) جلوگیری از کمانش ستون های فولادی

8) حل اختلاف ارتفاع دو پی

نکته1: توصیه شده پدستال ها فقط زمانیکه لنگر در پای ستون نیست استفاده شوند در غیر اینصورت محاسبات آنها مانند ستونهای بتنی بوده و آرماتورهای مورد نیاز را باید محاسبه کرد.

نکته2: جهت خرد نشدن سطح پدستال معمولا از یک شبکه مش آرماتور ضعیف تا حد نمره 14روی پدستال و زیر صفحه زیر ستون استفاده می کنند.

تبلیغات متنی