امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولید انواع رنگ

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

فصل اول – معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

2مشخصات فنی محصول

معرفی روشهای تولید

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم – تعیین ظرفیت

تعیین ظرفیت تولید

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم – معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم – هزینه ها

معرفی هزینه ها

برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم – شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز

مقدمه

رنگ ها

نقش ساختمان شیمیایی الیاف در تعیین رنگ مورد نیاز

رنگهای مستقیم یا رنگهای جوهری

رنگ دانه ای

رنگ خمیری

رنگ واکنشی

رنگ پخششونده

کامپوزیت چیست؟

دسته بندی کامپوزیت ها از لحاظ فاز زمینه

دسته بندی کامپوزیت ها از لحاظ نوع تقویت کننده

کامپوزیت های سبز(کامپوزیت های تجزیه پذیر زیستی)

مزایای مواد کامپوزیتی

کاربردها

بسپار یا پلیمر

دسته بندی پلیمرها

رزین

شیمی رزین ها

طبقه بندی رزین ها

برخی از کاربردهای رزین ها

شیمی رنگهای اصلی

رنگهای بازی

خصوصیات رنگهای بازی

کاربرد رنگهای بازی در رنگرزی

رنگهای اسیدی

رنگهای مستقیم

رنگهای دندانه ای

رنگهای دندانه ای دو نوع اند

رنگهای آزوئیکی

رنگهای گوگردی

رنگهای خمره ای

رنگهای کلوئیدی

رنگهای فعال

رنگدانه و انواع آن

رنگدانه ها

انواع رنگدانه ها

رنگدانه های طبیعی و مصنوعی

رنگدانه های آلی

عمده ترین رنگدانه های معدنی

جدول مقایسه خواص رنگدانه های آلی و معدنی

کاربرد عمده پیگمانها

تولید صنعتی رنگدانه سیاه

روشهای سنتز صنعتی رنگدانه سیاه

فرایند دمایی (Internal black proces)

فرایند کوره ای روغن

نقش ساختمان شیمیایی الیاف در تعیین رنگ مورد نیاز

رنگهای مستقیم یا رنگهای جوهری

رنگ دانه ای

رنگ خمیری

رنگ واکنشی

رنگ پخش شونده

بازاریابی (MARKETING)

نقش اطلاع رسانی در صادرات

تجزیه و تحلیل رقبا

تجزیه و تحلیل محیط

فصل ششم چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

جدول جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی