امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

0

تعداد صفحات: 46 صفحه

فصل اول: معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم: تعیین ظرفیت

تعیین ظرفیت انجام فعالیت

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم: معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم: معرفی هزینه ها

تعریف هزینه های سالیانه

برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم: شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز

مقدمه

خواص چای

تاریخچه چای

کشت چای درایران

مشخصات چای

تقسیم بندی چای از لحاظ زراعی

تقسیم بندی گیاه چای از لحاظ طرز تهیه و تولید

انواع چای

ترکیبات چای

ارزش غذایی چای

مراحل تولید چای

نقش چای در پیشگیری و درمان انواع بیماریها

طرز دم کردن چای

تقلب در چای

استانداردهای بسته بندی چای

نوعی دیگر از مراحل تولید چای

مرحله اول: دریافت برگ سبز چای

مرحله دوم: پلاس

تراف ها

مرحله سوم: مالش

دستگاه مالش

مرحله چهارم: تخمیر

مرحله پنجم: خشک کردن

دستگاه خشک کن

مرحله ششم: جدا سازی و سورتینگ

مراحل تولید

اکسیده شدن (تخمیر)

بسته بندی

چای مرغوب، چای نا مرغوب

چای مرغوب

این لکه های روغنی

چای کدر یا پررنگ

چای درمانی

نقش چای در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

چای های معطر

خصوصیات محافظتی چای

اثرات دیگر چای

فصل ششم: خلاصه مطالعات فنی و نتیجه گیری

جدول جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی