امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

خط تولید شرکت تولیدی پوشاک جامعه

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

خلاصه تحقیق

تاریخچه

شرکت وسابقه آن

ویژگی های عمل اجرای طرح

مواد اولیه

تکنولوژی تولید

نیروی انسانی

تولیدات طرح

بررسی اقتصادی

موضوع محصول

جایگزینی محصول

طرح

ظرفیت تولید

مواد اولیه طرح

تولیدات طرح

تکنولوژی تولید

روش تولید

نمودار فرآیند تولید شلوار لی

مراحل طرح تولید شلوار لی و پیراهن

انبار مواد اولیه

سالن تولید

قسمت شست و شو

قسمت بسته بندی

انبار محصول

اقدامات لازم برای افزایش بازدهی کار

صادرات شرکت

شیوه های تبلیغاتی شرکت

وضعیت آن در بازار و میزان وفاداری مشتری

مراکز توزیع شرکت

استراتژی قیمت گذاری درمقابل رقیب

موضع یابی محصولات جامعه (جایگاه محصولات آن در بازار)

اهداف این شرکت در 5 سال آینده

کنترل کیفیت

نتیجه گیری و پیشنهادات

چگونه باید رقابت کنیم؟ (مزیت رقابت و آمیخته بازاریابی)

اطلاعات مربوط به رقیب

تقسیم بندی بازار، بازاریابی مطلوب

بازاریابی محصولات جدید

انواع محصولات جدید

قیمت گذاری محصولات جدید

استراتژی تبلیغ

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی