امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت اندام های حسی انتخابی علوم پایه هشتم

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

ما برای شناسایی محرک های محیطی مانند؛ صدا، دما، رنگ و نور...، از حواس پنجگانه استفاده می کنیم. حواس پنجگانه ما را قادر می سازد به وجود محرک ها پی برده و پاسخ مناسب را بدهیم.

گیرنده های حسی: سلول های تمایز یافته ای اند که می توانند محرک های حسی را شناسایی کنند و اثر آن ها را به پیام عصبی تبدیل نمایند.

اندام های حسی: به اندام هایی مانند؛ گوش زبان بینی چشم و پوست که دارای گیرنده های حسی فراوانی هستند را اندام های حسی می گویند.

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی