امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت به دنبال محیط بهتر برای زندگی علوم پایه نهم

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

چرخه: مجموعه ای از تغییرات که هیچ گاه به پایان نمی رسد و مدام در حال تکرار شدن است

انواع چرخه: 1)طبیعی 2) مصنوعی

چرخه ی طبیعی: به انتقال مواد بین محیط زیست و موجودات زنده چرخه ی طبیعی می گویند مثل چرخه ی آب، چرخه ی اکسیژن، چرخه ی کربن و چرخه ی نیتروژن

و...


خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی