امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه سازمان

نمودار سازمانی و تشکیلات

شرح مختصری از فرایند تولیدی یا خدماتی

فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی و عملی کارآموزی

موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی

بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام

برنامه های آینده

فصل سوم نتایج آموخته ها

آزمون آموخته ها و نتایج

نتایج کلی از دوره کارآموزی

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی