امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

دانلود پروژه مالی سیستم خدمات بانکی

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

بخش اول: تاریخچه و سیر تحولات بانکداری

مقدمه

تاریخچه بانکداری درایران

صندوق پس انداز

بانک کشاورزی، تفکیک بانک فلاحتی از بانک ملی

بانک مرکزی

اهداف و وظایف بانک ها

ملی کردن بانک ها

ملی شدن بانک ها

قانون ملی شدن بانک ها

مجمع عمومی بانکها

شورای عالی بانکها

وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها

ادغام بانکها

بانک های تجاری

بانک های تخصصی

بانک مرکزی

بخش دوم

تجهیز منابع پولی

حساب سپرده قرض الحسنه جاری

شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری

حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای ایرانیان مقیم کشورهای بیگانه

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی

افتتاح حساب جاری به نام شرکت در شرف تأسیس

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شرکت های به ثبت رسیده ایرانی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شرکتها و مؤسسات خارجی

حساب جاری الکترونیک ملت «جام»

خدمات ویژه حساب جاری الکترونیک ملت (جام)

تلفنبانک

پیام کوتاه تلفن همراه (SMS)

اینترنت

شرایط افتتاح حساب جام

حساب های قرض الحسنه پس انداز

انواع پس انداز قرض الحسنه

اعطاء تسهیلات اعتباری به پس انداز قرض الحسنه ویژه جوانان:

شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی:

صندوق اجاره ای

مقررات و مراحل واگذاری صندوق اجاره ای:

سپرده گذاری کوتاه مدت

شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقیقی

شرایط افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت برای اشخاص حقوقی

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک

افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت مشترک

تمدید سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

ابطال سپرده گذاری بلندمدت:

بخش سوم: بانکداری عملی

عملیات صندوق

دریافت وجه

پرداخت وجه

فروش و تحویل دسته چک

تعریف چک

شرایط صحت چک

محل صدور

تاریخ صدور

چک وعده دار

امضاء صادرکننده چک

مبلغ چک

عملیات رفع سوء اثر چک برگشتی

انواع چک از نظر بانک (محال علیه)

چک مسافرتی (بانک ملت)

ایران چک

انتقال وجه به وسیله چک

پایاپای داخلی بانک ها

اتاق پایاپای اسناد بانکی

بازداشت وجوه و کسب اطلاع از حساب مشتریان

حواله

تعریف حواله

صدور حواله از طریق چک

آنی بانک

اسناد تجار

برات

سفته

شرایط برات

امضاء یا مهر براتکش

نام محال علیه (براتگیر)

تاریخ تحریر و مبلغ برات

ذینفع برات یا گیرنده وجه

قبولی برات

نکول برات

تاریخ پرداخت وجه برات

انواع برات

تعهدات مستقیم و غیرمستقیم

فته طلب یا سفته

ضمانت نامه های بانکی

انواع ضمانت نامه بانکی

شرایط صحت ضمانت نامه بانکی

عقود اسلامی

مضاربه

جعاله

مشارکت مدنی

فروش اقساطی

فروش اقساطی مسکن

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام و تأسیسات:

قرض الحسنه

اجاره به شرط تملیک

سلف

مساقات

مزارعه

سرمایه گذاری مستقیم

اعتبارات اسنادی

آشنایی با اعتبارات اسنادی خارجی (ارزی) و نحوه گشایش آن: اعتبارات اسنادیخارجی(ارزی)

راهنمای نحوه گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی

نحوه گشایش اعتبارات اسنادی خارجی(ارزی)

آشنایی با اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) و نحوه گشایش آن:

اعتبارات اسنادیداخلی(ریالی)

نحوه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی)

بررسی وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران

لزوم ایجاد اتوماسیون بانکی در ایران

اهداف اتوماسیون بانکی در ایران

شرکت خدمات انفورماتیک

ظرفیت ها و زیرساخت های موجود در خدمات انفورماتیک

مراکز فنی کامپیوترهای بزرگ (Mainframe)

شبکه مخابراتی اختصاصی VSAT

شبکه گسترده نصب و نگهداری (پوشش کشوری)

اتوماسیون جامع بانکی در ایران

شبکه VSAT

بخشی از خصوصیات و مزایای سیستم VSAT

مرکز شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی)

وظائف سیستم شتاب

نمای معماری سیستم سویچ شتاب

شکل گیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز

مزایای شبکه شتاب

شتاب از زبان آمار

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی