امروز جمعه 11 اسفند 1402

سیستم حقوق و دستمزد (همراه با فرم اکسل)

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزدpayroll system

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

کارت ساعت

ماشین ساعت زن

کارت اوقات کار

دایره حقوق و دستمزد payroll system

حسابداری هزینه حقوق و دستمزدpayroll system

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد

کسورات حقوق و دستمزد

سیستم های حقوق و دستمزد

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد

ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی

برنامه طراحی شده بوسیله اکسل

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی