امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتر با اصول و مهارت های لازمه

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

کلیات سازمان و مدیریت

هدف ووظایف اداره امور دفتری

روابط اداری

سیستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر

بایگانی

فراگرد تلفنی- نقش و وظایف مسؤول دفتر

عملیات اداری مسؤول دفتر

مدیریت و برنامه ریزی استفاده از تلفن

جلسه

چند نکته مهم

مختصری از آیین نگارش

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی