امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

حسابداری سازمان آب و فاضلاب

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

مقدمه

فصل اول کلیات

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب

امورمالی سازمان آب وفاضلاب

سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان

فصل دوم سیستم حسابداری

درآمدها

حقوق ودستمزد

مفهوم استخدام عمومی

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب

حسابداری طرح

نحوه محا سبه استهلاک

فصل سوم دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها

نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت

نحوه کد گذارایی اموال جزئی

فصل چهارم نتیجه گیری

نتیجه گیری

ضمائم

منابع ومآخذ

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی