امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس

0

بسمه تعالی

فرم بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس

نام مدرسه: نوع مدرسه: نوع ساختمان مدرسه:

سال احداث: مساحت مدرسه: تعداد طبقات:

نشانی محل: تعداد دانش آموزان:

سوالات

وجود دارد

تاحدود ی وجود دارد

وجود ندارد

1- کف حیاط مدرسه بتون یا آسفالت باشد.

2- رنگ کلاسها روشن باشد.

3- فاصله تخته تا اولین ردیف دانش آموزان5/2 مترباشد.

4- میزان نور کلاسها کافی باشد.

5- پنجره ها توری داشته باشد.

6- وجود سطلهای زباله و درب دار در قسمتهای مختلف مدرسه.

7- ارتفاع کلاس ها از 3 متر کم تر نباشد.

8- دیوارهای کلاس بدون درز و صاف و حداقل تا ارتفاع 5/1 متر قابل شستشو باشد.

9- پنجره ها نرده محافظ دارند.

10- عدم لغزش کف سالنها و کلاسها.

11- وجود کپسولهای آتش نشانی.

12- موقعیت کارگاه ها و جایگاه ورزش نسبت به کلاسها مورد تأیید است، مزاحمتی ایجاد نمی کند.

13- عدم حوض و حوضچه.

14- جنس میز و نیمکت ها در مقابل آتش سوزی مقاوم باشد.

15- درهای مناسب جهت خروج اضطراری.

16- استفاده از آب لوله کشی.

17- توالت ها از کف حداقل 5/1 متر کاشی باشند.

18- استفاده از چاه عمیق جهت دفع فاضلاب.

19- گندزدایی توالت ها با مواد ضدعفونی کننده.

20- آب خوری کف آن قابل شستشو و دارای شیب باشد.

21- ارتفاع محل آب خوری 75تا100 سانتیمتر قابل شستشو باشد.

22- آبخوری و دستشویی یکی نباشد.

23- دستشویی دارای صابون مایع (لوله کشی) باشد.

24- در هر کلاس برای هر دانش آموز 5/1 متر مربع فضا وجود دارد.

25- برای هر 45تا 50 نفر یک توالت.

26- برای هر 75 نفر یک دستشویی

27- مساحت 6تا 8 مترمربع برای هر دانش آموز.

28- بوفه دارای شرایط بهداشتی باشد.

29- درصورت وجود کارگاه یا آزمایشگاه دارای شرایط بهداشتی باشد.

تبلیغات متنی