امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

کارآموزی تولید الکتروموتور و ژنراتور و مراحل مختلف کار با دستگاه CNC

0

تعداد صفحات: 64 صفحه

فصل اول

کلیاتی در مورد تحقیق

وظیفه کاری و زمان در یک سال

محاسبه زمان استاندارد تولید

محاسبه ضریب عملکرد

برآورد تعداد ماشین های مورد نیاز

تعیین ضریب عملکرد ماشین

فصل دوم

معرفی محل کارآموزی

طرح ایجاد کارخانه جمکو

فصل سوم

معرفی موضوع کارآموزی

مراحل ساخت الکتروموتور

فصل چهارم

شرح مراحل مختلف انجام موضوع کارآموزی

گزارش سالن

فرآیند تولید ورقه های استاتورورتور فریم سایز،

تکنولوژی تولید فریم سایز،

مراحل ساخت ورقه های استاتور و رتورفریم سایز،،

تولید صفحات انتهایی و مراحل ساخت بست

گزارش سالن

ساخت هسته رتور قفس سنجابی به شیوه ریخته گری

ساخت قالبهای رتورواستاتور

ماشین های CNC

گزارش سالن

نقشه موقعیت،مشخصات و کاربرد دستگاه ها (کارگاه).

گزارش سالن

جایگذاری فشار قوی و عایق کاری VPI

کارگاه مونتاژ فشار ضعیف و سالن جایگذاری سیم پیچ های فشار ضعیف

بررسی تست ها

تست موتور وبدست آوردن پارامترهای آن

خط رنگ

فصل پنجم

تصاویر و دستگاه های CNC

برنامه نویسی و اپراتوری دستگاهCNC

مراحل روشن نمودن دستگاه

مراحل خاموش نمودن دستگاه

مراحل اجرای برنامه هایی که از قبل نوشته شده ودر حافظه ذخیره شده

مراحل توقف برنامه در حین اجرای برنامه

درباره کلیدهای دستگاه CNC.

برنامه نویسی

برنامه ماشین کاری

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی