امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی انبارداری

0

تعداد صفحات: 73 صفحه

مقدمه

فصل اول

اصول انبارداری

کلیات

تعریف انبار و مخازن

وظایف انباردار

انواع موجودی های انبار

سازمان انبار

نقش انبار در اقتصاد کشور

نقش انبار در صنعت

سیستم انبارداری و مزایای آن

خط مشی های انبارداری

فصل دوم- مراحل اجرایی خرید

قسمت اول: خریدهای داخلی

سفارش خرید کالا به فروشنده

دفتر راهنمایی سفارش ها

قسمت دوم: خریدهای خارجی

قیمت براساس C^F

فصل سوم- منابع ورود کالا به انبار

از طریق خریدهای داخلی

ورود کالاهای خریداری شده به انبار

تحویل کالا به انبار

درخواست کالا و مواد از انبار

تحویل و خروج کالا از انبار

رسید انبار مستقیم

دریافت ابزار آلات از انبار

فصل چهارم – کدگذاری کالا و لوازم

قسمت اول: کلیات کدگذاری

روش الفبایی

روش شماره گذاری ساده

روش الفبا و شماره (حروف و عدد)

روش نیمونیک

کدگذاری براساس طبقه بندی کالا

طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی

روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی

قسمت دوم: چیدن جنسی انبار

سیستم کاردکس

کارت روی قفسه Bin Card

گزارش موجودی انبار

فصل پنجم: کنترل موجودی های انبار

قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس

وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها

میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی

متوسط موجودی

تعیین بهای موجودی های انبار

روش بهای تمام شده واقعی

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است

قسمت دوم: هزینه های انبارداری

هزینه سفارش

قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات

فصل ششم: قانون محاسبات عمومی

اموال دولتی

اظهار نظر و پیشنهاد

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی