امروز جمعه 11 اسفند 1402

گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات

0

تعداد صفحات: 69 صفحه

مقدمه

توضیحاتی درباره ی کارخانه چوپان

آزمایشگاههای کارخانه

تاریخچه

تعریف شیر

واحدهای شرکت چوپان

انواع محصولات تولیدی توسط شرکت

نحوه ورود شیر به کارخانه و بررسی سیستم HTST

شیر پاستوریزه و هموژن

شیر خشک

مراحل تولید

کنترلهای مرحله تغلیظ

بسته بندی

موارد نشانه گذاری

خامه Cream

تعاریف

نسبت بین اندازه ذرات در شیر

پنیر Cheese

ضد عفونی کردن

مراحل شستشو و نظافت

شستشو درجا CIP Cleaning- in Place

ماست Yoghurt

ضایعات در صنایع شیر و فرآورده های آن و راههای جلوگیری از ضایعات

تکنولوژی شیر تغلیظ شده و خشک

دستگاههای تبخیر کننده

انواع تبخیر کننده های یک مرحله ای

تکنولوژی شیر خشک

روش های اصلی

خشک کن پاششی (اسپری) Spray – Drying

سلول های شیری Alveoil

رشد بافت پستان

انواع دام های مختلف شیر

خواص فیزیک و شیمیایی شیر

وسیکوزیته

خواص شیمیایی شیر

آنزیم های شیرهیدرولازها، اکسید وردوکتازها

لیپاز

گازهای موجود در شیر

هموژنیزاسیون

ترکیبات شیمیایی شیر

غلظت پروتئین های در شیر

میکروبیولوژی شیر

منابع آلودگی شیر

باکتریوفاژ

شیر مایع

چربی شیر

شیر تلغیظ شده

خامه

پاستوریزاسیون شیر

استریل کردن

ترمالیزیشن

ماست

نوع مایه ماست

استرلیزاسیون و ضد عفونی

ضد عفونی

استرلیزاسیون

رنگ آمیزی ساده

آزمایشگاه های کارخانه چوپان

وزن خصوص Specific Gravity

غلظت سنج بریکس Brix Scale

آزمایشات شیر

تعریف شیر

عوامل موثر در تغییر ترکیبات شیر

آماده کردن نمونه

جستجوی تقلبات در شیر

اندازه گیری چربی شیر توسط بوتیرومتر

بخش مدیریت

مراحل تصفیه کلاسیک

خرید و دانلود | 55,000 تومان
تبلیغات متنی