امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

چکیده

پیشگفتار

مقدمه

تعریف مدیریت

استراتژی

مدیریت استراتژیک

تجزیه وتحلیل محیطی

پایه گذاری جهت گیری های سازمانی

هدف گذاری

تعیین و تدوین استراتژی ها

بسترسازی و اجرای استراتژی ها

کنترل استراتژی ها

مزایای مدیریت استراتژیک

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی