امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پاورپوینت سمینار آموزشی E.R.P

0

تعداد صفحات: 74 صفحه

تعریف E.R.P

معرفی سیستمهای اطلاعاتی و بیان تفاوتهای سیستمهای اطلاعاتی و ERP

E.R.P چیست

معرفی سیستمهای تولید و بیان جایگاه E.R.Pدر سیستمهای تولیدی

ساختار E.R.P

تاریخچه

دلایل استفاده

اجرای در سازمان

تیم اجرای E.R.P

زمان پیاده سازی

E.R.P و B.P.R

منافع و خطرات

هزینه ها و بازگشت سرمایه

نتایج

بازار E.R.P

سوال های رایج در مورد E.R.P

موارد اجرا شده E.R.P

عوامل شکست و موفقیت

E.R.P و E-Commerce

E.R.P II و آینده E.R.P

عوامل شکست و موفقیت

E.R.P و E-Commerce

E.R.P II و آینده E.R.P

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی