امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

0

مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

 


 

 

مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند
________________________________________
الف) اطلاعات زمینه ای
1- جنسیت؟ زن☼ مرد☼
2- وضعیت تأهل؟ مجرد☼ متاهل ☼ جدا شده ☼
3- سن؟
4- ملیت؟ ☼
5- میزان تحصیلات؟
زیر سیکل ☼ سیکل☼ دیپلم☼ فوق دیپلم☼ لیسانس ☼ فوق لیسانس ☼ دکترا و بالاتر ☼
6- رشته‌ی‌ تحصیلی؟
7- نام سازمان؟
8- پست سازمانی؟
9- نوع سازمان؟ خصوصی☼ نیمه خصوصی ☼ دولتی☼
10- نوع استخدام شما چیست؟ آزمایشی☼ قراردادی ☼ رسمی☼
11- تعداد کارمندان سازمان شما؟
12- سابقه‌ی خدمت شما در سازمان چند سال است؟
کمتر از 1 سال ☼ 1 تا 3 سال ☼ 3 تا 7 سال ☼ 7 تا 15 سال☼ 15 سال یا بیشتر☼
13- آیا سابقه‌ی اقامت در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید)
در صورت مثبت بودن جواب، کجا؟
14- آیا سابقه‌ی تحصیل در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید)
در صورت مثبت بودن جواب، کجا؟
15- آیا سابقه‌ی اشتغال در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید)
در صورت مثبت بودن جواب، کجا؟
16- آیا سازمان شما با شرکت های خارجی در ارتباط است؟ بله ☼ خیر☼
________________________________________
ب) سؤالات این بخش راجع به انتظارات شما از شغلتان است
17- چقدر دوست دارید، کارتان تا حدی مشکل و پیچیده باشد، یعنی، پس از انجام آن بگویید "بالاخره از عهده‌اش برآمدم"؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
18- چقدر برایتان مهم است، در جایی زندگی کنید که برای شما و خانواده‌تان خوشایند باشد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼

19- چقدر برایتان اهمیت دارد، فرصتی جهت کسب درآمد بالا بدست آورید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
20- چقدر برایتان مهم است، با افرادی که به خوبی با دیگران همکاری می‌کنند، کارکنید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
21- دوست دارید فرصت‌های آموزشی برای بهبود مهارت‌های فعلی و یا کسب مهارت‌های جدید داشته باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
22- چقدر برایتان اهمیت دارد که شغلتان دارای مزایای جانبی خوبی باشد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
23- چقدر اهمیت دارد که پس از انجام‌کاری، به نحو شایسته‌ای از شما قدردانی شود؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
24- چقدر اهمیت دارد که شرایط فیزیکی محیط کارتان (تهویه، نور، فضای مناسب و...) در حد مطلوبی باشد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
25- چقدر برایتان مهم است که در انتخاب نحوه‌ انجام شغل خود، آزادی عمل داشته باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
26- چقدر برایتان مهم است امنیت شغلیِ کافی داشته باشید، یعنی بتوانید تا هر زمان که بخواهید در سازمان مشغول به کار باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
27- چقدر دوست دارید که فرصت ارتقاء شغلی به سطوح بالاتر را دارا باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
28- تا چه حد دوست دارید رابطه‌ کاریِ خوبی با مدیرتان داشته باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
29- آیا می‌خواهید از تمام مهارت‌ها و توانایی‌هایتان در ارتباط با انجام شغل خود، استفاده کنید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
30- چقدر برای شما اهمیت دارد که شغلتان فرصت کافی برای رسیدگی به زندگی شخصی و خانوادگی‌تان باقی بگذارد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
________________________________________

ج) سؤالات قبل راجع به انتظارات شما از شغلتان ‌بود. حال با توجه به شغل فعلی‌تان، چقدر به خواسته‌های خود رسیده‌اید؟
31- تا چه اندازه کارتان سختی و پیچیدگی دارد، به طوری‌که پس از انجام آن بگویید "بالاخره از عهده‌اش برآمدم"؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
32- چقدر از محل زندگی خود، راضی☼ هستید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
33- چقدر فرصت کسب درآمد بالا، برایتان فراهم بوده است؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
34- میان افرادی که با آنها کار می‌کنید، چقدر حس همکاری دیده می‌شود؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
35- چقدر فرصت‌های آموزشی (به منظور بهبود مهارت‌های فعلی و یا کسب مهارت‌های جدید) داشته‌اید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
36- تا چه حد از مزایای جانبی شغلتان رضایت دارید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
37- تا چه حد پس از اینکه کاری را به خوبی انجام داده‌اید، از شما به شایستگی قدردانی شده؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
38- چقدر از شرایط فیزیکی محیط کارتان (تهویه، نور، فضای مناسب و...) راضی☼ هستید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
39- چقدر در انتخاب روش انجام شغل خود آزاد بوده‌اید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
40- چقدر از امنیت شغلی برخوردارید، یعنی می‌توانید تا هر زمان که بخواهید در آن سازمان به کارتان ادامه دهید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
41- تا چه حد فرصت ارتقاء شغلی به سطوح بالاتر، برایتان فراهم بوده است؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
42- چقدر رابطه‌ کاریِ شما با مدیرتان خوب است؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
43- تا چه حد از کلیه مهارت‌ها و توانایی‌هایتان در ارتباط با انجام شغل خود، استفاده می‌کنید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
44- تا چه حد شغل شما، فرصت کافی برای رسیدگی به زندگی شخصی و خانوادگی‌تان باقی می‌گذارد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
45- تا چه حد در محل کار خود دچار استرس و تنش می‌شوید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
________________________________________
د) در زیر ویژگی‌های 4 شیوه مدیریتی متفاوت، بیان شده است. لطفاً با توجه به تعاریف، به سؤالات 46 و 47 پاسخ گویید.

روش یک

روش دو

روش سه

روش چهار

روشی که در آن مدیر معمولا ☼          سریع تصمیم می‌گیرد و تصمیمات را روشن و مؤکد به اطلاع زیردستانش می‌رساند. این مدیر از زیردستانش انتظار دارد که این تصمیمات را با وفاداری و بدون اشکال‌تراشی اجرا کنند.

روشی که در آن مدیر معمولا ☼          سریع تصمیم می‌گیرد. قبل از اجرای تصمیمات سعی می‌کند آنها را به طور کامل برای زیردستانش توضیح داده و دلایل اتخاذ تصمیم را به آنها بگوید و به سؤالاتی که ممکن است از جانب آنها مطرح شود، پاسخ مناسب ‌دهد.

روشی که در آن مدیر معمولا ☼          قبل از اتخاذ تصمیم با زیردستان خود مشورت می‌کند، به اظهارنظرهای آنها توجه می‌نماید و پس از تصمیم‌گیری، آن را به اطلاعشان می‌رساند. او بدون توجه به اینکه تصمیمش با نظریات زیردستان موافق باشد یا خیر، از آنها انتظار همکاری بی قید و شرط دارد

روشی که در آن مدیر معمولا ☼          به هنگام تصمیمات مهم، جلسه‌ای را با زیردستانش ترتیب می‌دهد. او ابتدا مسأله را مطرح نموده و از گروه می‌خواهد به بحث بپردازند و سپس نظر اکثریت را به عنوان تصمیم نهایی می‌پذیرد.

46- شما کدام یک از روش‌های‌ زیر را ترجیح می‌دهید؟
روش یک ☼ روش دو ☼ روش سه ☼ روش چهار ☼
47- کدام روش ویژگی‌های مدیریت فعلی‌ در سازمانتان را بیان می‌کند؟
روش یک ☼ روش دو ☼ روش سه ☼ روش چهار ☼
________________________________________
ه) لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:
48- فکر می‌کنید تا چند سال دیگر به کار در سازمان خود ادامه خواهید داد؟
کمتر از یک سال ☼ یک تا دوسال☼ 2 تا 5 سال ☼ بیش از 5 ولی قبل از بازنشستگی☼ تا بازنشستنگی ☼
49- فکر می‌کنید اگر کارمندی در سازمان شما از مسائلی مانند افزایش حقوق ناعادلانه به مدیران بالاتر شکایت کند، بعدها برای این‌کار توبیخ خواهد شد؟
مطمئنا بله ☼ احتمالا بله ☼ احتمالا خیر☼ خیر ☼
50- چقدر مدیرتان به شما در جهت پیشرفت کارهایتان کمک می‌کند؟
همیشه ☼ معمولا ☼ گاهی ☼ ندرتا ☼ هرگز ☼
51- به طور کلی و با توجه به همه‌ عوامل، در حال حاضر میزان رضایت شما از سازمانی که در آن کار می‌کنید چقدر است؟
کاملاراضی☼ بسیار راضی☼ راضی☼ ناراضی☼ نه راضی، نه ناراضی☼ بسیار ناراضی☼ کاملا ناراضی☼
52- اگر فرصت ارتقاء مدیریتی و همزمان با آن فرصت ارتقاء تخصصی را داشته باشید و مزایای مادّیِ هر دو یکسان باشد، کدام یک را ترجیح می‌دهید؟
به شدت موقعیت مدیریتی ☼ تا حدودی موقعیت مدیریتی ☼ برایم فرقی ندارد ☼ تا حدودی موقعیت تخصصی☼ به شدت موقعیت تخصصی ☼
53- در مورد کار کردن در سازمانی که متعلق به کشور دیگری است، چه احساسی دارید؟
احساس خوبی دارم ☼ برایم فرقی ندارد☼ ترجیح می‌دهم در سازمان خودم کار کنم ☼
54- اگر از شغل فعلی خود استعفاء دهید، فکر می‌کنید بتوانید شغل دیگری در حد شغل قبلی و با همان درآمد بیابید؟
بله قطعا ☼ بله احتمالا☼ احتمالا ☼ احتمالا خیر☼ قطعا خیر☼
55- چقدر مدیرتان براجرای قوانین پافشاری می‌کند؟
همیشه ☼ معمولا ☼ گاهی ☼ به ندرت ☼ هیچوقت ☼
56- در مورد کار کردن با مدیری که از کشور دیگری غیر از کشور شماست، چه احساسی دارید؟
ترجیح می دهم با مدیر هم وطنم کار کنم☼
ملیت مدیر برایم فرقی ندارد☼
ترجیح می دهم با مدیری که هم وطنم نیست کار کنم☼
________________________________________
و) تا چه حد با جملات زیر موافق هستید؟
57- اغلب مردم قابل اعتمادند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
58- یک مدیر می‌تواند بدون پاسخ دادنِ دقیق به سؤالات زیردستانش، همچنان مدیر خوبی باشد.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
59- در یک ساختار سازمانی تحت هیچ شرایطی، یک نفر نباید دو رئیس داشته باشد.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
60- وقتی افراد در کاری شکست می‌خورند، اغلب نتیجه اشتباه خودشان بوده است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
61- معمولا ☼ بهترین مدیران، افراد با سابقه‌ در سازمان هستند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
62- برخی ویژگی‌ها در فرد وجود دارد که بیشتر از فداکاری و وفاداری قابل تحسین است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
63- اکثرکارکنان ذاتاً از کار فراری‌ هستند ‌و تا آنجایی که بتوانند‌ از زیر کار در می‌روند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
64- اکثر کارکنان تمایل دارند در راستای رسیدنِ سازمان به هدف، همکاری داشته باشند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
65- برای پیشرفت شغلی، معمولا ☼ آشنایی با افراد بانفوذ از توانایی‌های فردی مهمتر است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
66- به طور کلی سازمانها خط مشی و روشهای خود را زیاد ☼ تغییر می‌دهند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
67- سازمان بزرگ نسبت به سازمان کوچک، محلی مناسبتر و مطلوبتر برای کارکنان است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
68- کارکنان نباید از مدیر تقاضای افزایش حقوق کنند، حتی اگر احساس کنند استحقاقش را دارند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
69- زندگی شخصی کارکنان مستقیماً به سازمانشان مربوط است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
_______________________________________
ز) موارد زیر معمولا ☼ چقدر در سازمان شما رخ می‌دهد؟
70- کارکنان از ابراز نارضایتی به مدیرشان می‌ترسند.
همیشه ☼ غالباً ☼ گاهی اوقات ☼ به ندرت☼ اصلا ☼
71- وظایف و مسئولیتها نامشخص و مبهم است.
همیشه ☼ غالباً ☼ گاهی اوقات☼ به ندرت ☼ اصلا ☼
72- بالادستان خود را درگیر مسئولیت‌هایی می‌کنند که به زیردستان مربوط است.
همیشه ☼ غالباً ☼ گاهی اوقات ☼ به ندرت☼ اصلا ☼
73- برخی همکاران به بعضی دیگر به دیده‌ تحقیر می‌نگرند و یا به آنها بی‌احترامی می‌کنند.
همیشه ☼ غالباً ☼ گاهی اوقات ☼ به ندرت ☼ اصلا ☼
________________________________________
ح) تا چه حد با جملات زیر موافق هستید؟
74- سازمان باید در مقابل سلامت و رفاه کارکنان و خانواده‌ آنها احساس مسئولیت قابل توجهی داشته ‌باشد.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
75- اکثر افراد معتقدند که علاقه داشتن به شغل، همان قدر اهمیت دارد که درآمد آن مهم است.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
76- رقابت میان کارکنان معمولا ☼ بیشتر مخرّب است تا سازنده.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
77- کارکنان برای مدیری که قبل از اتخاذ تصمیم نهایی نظر آنها را جویا شود، احترام قائل نیستند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
78- کارکنان باید در ‌تصمیماتی که مدیر می‌گیرد، مشارکت ‌داشته باشند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
79- تصمیمات فردی از تصمیمات گروهی نتیجه بهتری دارد.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
80- هر سازمان باید در حد توانش به حل مسائل اجتماعی (مانند فقر، تبعیض، آلودگی محیط زیست...) کمک کند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
81- در یک سازمان، بهترین راه موفقیت شغلی، خدمت طولانی مدت در آن سازمان است.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
82- یک کارمند نباید مقررات سازمان را زیر پا بگذارد، حتی اگر معتقد باشد این‌کار به نفع سازمان است.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
83- اکثر کارکنان ترجیح می‌دهند از قبول مسئولیت اجتناب کنند. آنها جاه طلبی کمی دارند و بیش از هر چیز نگران امنیت شغلی‌شان هستند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
84- مدیر خوب به کارکنانش دستورالعملهای کامل و تفصیلی ارائه می‌کند، نه اینکه صرفاً به راهنمایی‌های کلی اکتفا نموده و جزئیات را به کارکنان واگذار نماید.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
85- اکثر سازمانها علاقه‌ زیادی به رفاه کارکنانشان دارند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
_______________________________________
ط) موارد زیر در زندگی شخصی شما تا چه اندازه وجود دارد؟
86- تا چه حد شخصیت پایداری دارید؟ (مثلاً تصمیماتتان به ندرت تغییر کند.)
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
87- تا چه حد فرد صرفه جویی هستید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
88- چقدر در انجام کارهایتان پشتکار به خرج می‌دهید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
89- چقدر به آداب و رسوم پایبند بوده و به آن احترام می‌گذارید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼ 
 

ماخذ:www.dr-sepehri.de/ccs

نظر کارشناسی سایت: اطلاعات روایی و پایایی ابزار در اختیار نیست.  به علاقمندان توصیه می شود با مراجعه به آدرس فوق، ضمن تکمیل پرسشنامه، اطلاعات کامل را جویا شوند.

تبلیغات متنی