امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پاورپوینت علوم رفتاری و کاربرد آن در سازمان ها

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

مقدمه

اهمیت روابط انسانی

تعریف روابط انسانی

روابط انسانی از نظر مفهوم شناسی

روابط انسانی از نظر مدیریت

ماهیت روابط انسانی از منظر اسلامی

آثار روابط انسانی در مدیریت

فواید توجه به روابط انسانی برای مدیریت

پیامدهای بی اعتنایی به روابط انسانی در مدیریت

نکاتی در جهت غنی سازی روابط انسانی

روابط روانشناسی با علم روابط انسانی

تعریف روانشناسی

تعریف روانشناسی سازمانی

تعریف رفتار

عوامل موثر بررفتار

تأثیر انگیره بر رفتار

تأثیر احساس و ادراک بر رفتار

انواع مختلف رفتار

رفتار هیجانی

انواع واکنش های هیجانی

رفتار سازمانی

تحلیل رفتار متقابل

عملکرد مغز و اندیشه

عوامل رشد مغز و هوش

سیکل های مغز و هوشیاری

هوش

ویژگیهای هوش

سن عقلی

انگیزش کارکنان

نظریه X,Y

الگوی مازلو (Maslow)

الگوی هرزبرگ

الگوی مک کلند

نظریه وروم (1980-1900)

نظریه نیازهای آشکار مورای (Mouray)

اعتقاد واعتماد بر تجربه های شخصی

الگوی یونگ

الگوی آلفرد

نکاتی که سرپرستان باید رعایت کنند

که کارکنان باید مورد توجه قرار دهند

طرز برخورد با افراد مزاحم و بهانه جو

طرز برخورد با افراد لجوج و سمج

طرز برخورد با افراد پرحرف

طرز برخورد با افراد برت و پلاگو

طرز برخورد با افراد اهل مجادله و پرخاشگر

طرز برخورد با افراد شاکی و ناراضی

طرز برخورد با افراد دیر انتقال

اصلاح رفتار

چهار رفتار غیر مجاز

سه رفتار مجاز

نتیجه گیری

هوش و حضور ذهن

درجه همکاری

رسیدگی به شکایت افراد

ارتباط اداری و تلفنی

حضور در محل کار

جانشین پروری

استفاده از روشهای جدید

درجه پشتکار

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی