امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت نوآوری به عنوان جدیت اصلی از یک سرویس سازمانی

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

ضرورت سرویس

منبع در هزاره جدید

تاثیر فن آوری بر سرویسها

سهم دانش

سهم شبکه ها از روابط

شکل روابط سرویس

شکل شایستگی اصلی در سرویسها

سرویس نوآوری: شایستگی اصلی

خرید و دانلود | 21,000 تومان
تبلیغات متنی