امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پاورپوینت ارزیابی کارکنان

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف

انگیزه و معیار برای ارزیابی

انواع ارزیابی خط مشی

پژوهشهای تجربی و آزمایشی خط مشی

رویه‌های اساسی ارزیابی

ارزیابی برنامه یا خط مشی به وسیله سازمانهای غیر دولتی

ارزیابی منظم یا سیستماتیک برنامه یا خط مشی

چرخه ارزیابی خط مشی

ارزیابی خط مشی و یادگیری خط مشی

خاتمه برنامه به عنوان بخش نهایی فرآیند

عناصر مؤلفه‌های ارزیابی

مشکلات روش شناسی ارزیابی

نتیجه

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی