امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

ترسیم قطعات صنعتی با نرم افزار solid works

0

             قطعه شماره 1                                                       قطعه شماره2

 دانلود فایل pdf  قطعه شماره 1 و2 

دانلود فایل1

دانلود فایل

تبلیغات متنی