امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری مسکن و شهرسازی

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

مقدمه

فصل اول: محل و موقعیت کارآموزی

تاریخچه و مکان کارآموزی

اهداف تشکیل سازمان مشکن و شهرسازی

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

امورمالی سازمان مسکن و شهرسازی

سرفصل های هزینه های تشکیلاتی دراداره کل

حقوق ودستمزد

حقوق ودستمزد سازمان مسکن و شهرسازی

عناوین کد حسابها

حسابداری طرح

نحوه محاسبه استهلاک

فصل سوم: نتیجه گیری وپیوست ها

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی