امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی امور تسهیلات و بیمه بانک کشاورزی

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

چکیده

ذکر مقدمه وسوایق و تاریخچه ای از محل کارآموزی

شرحی از فعالیت های جاری مرکز

معرفی چارت سازمانی

معرفی بخش ها کار آموز فعالیت خودرا در آن واحد گذارنده است

شرحی بر امکانات تست افزاری نرم افزاری

شرحی بر فعالیت های انجام گرفته

پیشنهادات و انتقالات

نرم شماره

نرم شماره

فرم های پیشرفت کار آموزی

فرم پایان دوره ی کار آموزی

فهرست منابع و مراجع

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی