امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

تجزیه و تحلیل و نرم افزار حسابداری شرکت ایران خودرو

0

تعداد صفحات: 75 صفحه

چکیده مطلب

تاریخچه شرکت ایران خودرو

معرفی محیط پروژه

فرم ورود به سیستم

منوی عملیات

پذیرش (مالک خودرو)

فرم ثبت اطلاعات مشتری

فرم ویرایش اطلاعات مشتری

فرم نمایش مشتری

پذیرش (خودرو)

فرم ثبت اطلاعات خودرو

فرم ویرایش اطلاعات خودرو

فرم نمایش اطلاعات خودرو

فرم ورود به تعمیر گاه

فرم کارمند

فرم ثبت اطلاعات کارمند

فرم ویرایش اطلاعات کارمند

فرم نمایش اطلاعات کارمند

فرم مشتری

ثبت اطلاعات مشتری

ویرایش اطلاعات مشتری

منوی انبار

فرم ثبت کالا

فرم ورود کالا به انبار

فرم ثبت کالای ورودی به انبار

فرم ویرایش کالای ورودی به انبار

فرم خروج کالا از انبار

فرم ثبت فاکتور

فرم نمایش اطلاعات فاکتور

منوی گزارشات

گزارش موجودی انبار

گزارش از خودروهای پذیرش شده

گزارش از کالا های ورودی به انبار

منوی امکانات

تعریف عیب خودرو

تعریف نام کاربری وکلمه ی عبور

تعریف نام بانک

تعریف استان وشهر

پشتیبان گیری

پشتیبان گیری

جدول های مربوط به انبار

نمودارER

دیاگرام متن

شرح خطوط جریان داده

شرح موجودیت های خارجی

دیاگرام جریان داده ها در سطح کلی

Data Flow

DFD پذیرش خودرو

DFD ترخیص خودرو

DFD انبار

DFD جستجو

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی