امروز جمعه 11 اسفند 1402

گزارش کارآموزی عمران فرش مشهد (عمران)

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

کارآموزی

مقدمه

عمق گودبرداری

زمین مناسب

بتن مگر

می گردهای کف پی

سونداژ کردن چیست؟

تراز دزد چیست؟

Tiebeem یا کلاف میانی چیست؟

نکات اجرائی در کارهای ساختمانی

نکاتی در مورد ساخت و مواد تشکیل دهنده ملات گچ

ملات خاک گچ

علت استفاده از ملات خاک گچ

خاک گچ استفاده شده در کارگاه

شمشه و شمشه­کشی روی کار

شاقول و شاقول کاری

سقف کاذب

جوشکاری

لوله کشی آب

لوله کشی وسیم کشی برق

نصب پنجره و کُم دربها

پوکه ریزی بام

دیوارچینی

مراحل خلعیت پیمانکار

فرم دستور کار چیست؟

فرم صورت جلسه چیست؟

فرم گزارش روزانه چیست؟

مفهوم چند نمونه از واژگان و اصطلاحات کاربردی

خرید و دانلود | 21,000 تومان
تبلیغات متنی