امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی کارخانه کاشی مریم

0

تعداد صفحات: 130 صفحه

مقدمه

آسیا کردن و سایش

تعریف و هدف از سایش (آسیا کردن) موادجامد

اثرات ایجاد شده حین آسیا و انتخاب ماشین آلات

خرد کردن خشک و مرطوب (تر)

دستگاه ها و ماشین آلت متداول خرد کردن

دستگاه ها و ماشین آلات خرد کردن خشک

دستگاه ها و ماشین آلات خرد کردن تر

مهم ترین پارامترهای فیزیکی

تشکیل دهندگان مینرالی برخی از بدنه های سرامیکی

-شارژ محصول یا فراورده

اسپری درایر

کلیات

آماده سازی دو غاب

روش انتخاب روان ساز

تعیین اقتصادی ترین هزینه

تبخیر در اسپری درایر

بررسی های عملی در فرآبند خشک کردن پاشیدنی (Spray-Dryong)

تجهیزات لازم برای اسپری درایر دو غاب ها

سیستم عملکرد افشانک اسپری درایر

نتیجه گیری

پرس

مفهوم و اصول پرس

مزایای پرس

انواع پرس

سیکل یا چرخه پرس

عیوب پرس

عیوب مربوط به همگن بودن

عیوب مربوط به شکل صاف و چهار گوش داشتن

اثرات پرس بر روی خصوصیات کاشی های پخته شده و خام

مشخصات کاشی های خام

انبساط بعد از پرس

خشک کردن فرآورده های سرامیکی

مقایسه خشک کن های تونلی با خشک کن های سریع افقی و عمودی

پیش خشک کن ها (Predriers)

خشک کن های عمودی/ افقی سریع (Rapid Driers)

شرح دستگاه

عملکرد مکانیکی خشک کن

سیستم های جریان هوای خشک کننده

پخت

اصول کلی پخت

آنالیز حرارتی و مطالعه روی رفتار پخت مواد

آنالیز ترموگراویمتری (TG)

آنالیز انبساط حرارتی (Thermal- Expansion)

آنالیز حرارتی Thermo-Differential Analysis DTA

تعریف منحنی پخت

کاشی های تک پخت با بدنه سفید و تخلخل کوچکتر یا مساوی % پخت شده توسط کوره رولر

کاشی های کف قرمز تک پخت با تخلخل تا % پخته شده توسط کوره رولر

کاشی های تک پخت متخلخل برای استفاده خاص با تخلخل تا % پخت شده توسط کوره رولر

کوره رولر

شرح کوره

ساختار

سیستم محرک و گرداننده رولر

سیستم احتراق

ساختار کوره

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

منطقه چهارم

منطقه پنجم

منطقه ششم

عیوب ناشی از مرحله پیش گرم کن

عیوب مربوط به مسطح بودن

لعاب

آماده سازی لعاب

خرد کردن و سایش

الک کردن و تنظیم خواص لعاب

اصول کلی فرایند لعاب زدن

مشخصات

الگوهای موجود

روش های لعاب زدن

در شرکت کاشی مریم از روش بل استفاده می شود لذا به توضیح این روش می پردازیم

روش بل (The Bell)

عیوب

لعاب بسیار غلیظ

عیوب

جدا شدن لعاب

خشک شدن و انقباض (Shrinkage) لعاب

استفاده نامناسب در نوع و مقدار مواد پلاستیک

وجود ترکیبات بسیار حجیم

مقدار زیاد لعاب

خرد کردن و سایش بیش از حد

وجود نمک های محلول

روی هم قرار دادن لعاب ها

بر هم کنش نامناسب بین لعاب و بدنه

عیوب سطح لعاب

کنترل هایی که باید در خطوط لعاب صورت گیرد

دانسیته

ویسکوزیته

وزن لعاب بکار برده شده

درجه بندی (Sorting)

مقدمه

مشخصات کلی کاشی ها

عوامل موثر بر درجه بندی

دسته بندی

فعالیتهای انجام شده

اسپری درایر

اسپری درایر

استحکام خشک

پنترومتری

استحکام کوره

مشخصات حوضچه ی مصرفی

خط لعاب

خط لعاب

بسته بندی

خرید و دانلود | 63,000 تومان
تبلیغات متنی