امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش ایتالیا

0

ساختار آموزشی

کودکستان

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

دوره های آموزشی شغلی شاگردی آموزش استخدامی قراردادی و پیمانی:

تربیت معلم ابتدایی تربیت معلم کودکستان

مدرسه حرفه ای

مدرسه فنی

مدرسه هنر

دبیرستان هنر

دبیرستان کلاسیک یا علمی

آکادمی هنرهای زیبا

دانشگاه مؤسسات دانشگاهی

تبلیغات متنی