امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

موضوع پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی

0

موضوع پایان نامه رشته علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران دوره ابتدایی

بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی آنها

بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با کمرویی دختران

بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد

بررسی رابطه عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه راهنمایی

بررسی رابطه بین استفاده از رسانه، ماهواره و اینترنت و سبک زندگی زوجین

بررسی تاب آوری و تعارضات خانوادگی در خانوادهای دارای فرزند معلول جسمی – حرکتی در مقایسه با خانواده های دارای فرزند سالم

بررسی رابطه عزت نفس با بهداشت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و اعتیاد

بررسی رابطه ویژگیهای پنج عاملی شخصیت با هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه

بررسی رابطه خلاقیت بر بازده کاری کارکنان

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی افت تحصیلی در بین دانش آموزان

بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر جامعه

بررسی تاثیر سلامت روان با شادکامی بر تعهد سازمانی در بین معلمان

بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

بررسی تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

بررسی رابطه بین تحقیق و پژوهش دانشجویان با افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی

بررسی شناخت موانع و مشکلات زنان در مسائل اجتماعی و اقتصادی

پایان نامه تأثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان

بررسی ملاک های انتخاب دوست در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان

بررسی شیوه های فرزند پروری و سلامت روان

بررسی تأثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی

بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی

بررسی تأثیر موسیقی و نواختن آن بر اضطراب و دلهره

بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تائید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان

بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار غیر ورزشکار

بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار

بررسی رابطه بازی های رایانه های خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی

بررسی رابطه بین اضطراب و جنسیت در دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزندپروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیت در بین دانشجویان

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع ابتدایی

بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی)بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان

بررسی تاثیر پذیری دانشجویان از ماهواره

بررسی ارتباط سلامت روان و اعتماد بنفس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

بررسی میزان استفاده از رسانه های جمعی و رابطه آن با سبک زندگی

بررسی میزان اثرات شبکه ماهواره ای بر زندگی اجتماعی جوانان

بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به عوامل موثر در ازدواج

بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

بررسی رابطه بین فرزندپروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی

بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانش جویان دختر دانشگاه آزاد

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان

بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

بررسی رابطه میزان نگرش (پایبندی)مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی

بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی

بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان دبیرستان

بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد

بررسی شیوه های تربیتی در گرایش به مد در بین دانشجویان دختر

بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی

بررسی علل گرایش جوانانتاساله به اعتیاد

بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

بررسی فواید زاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

بررسی مقایسه شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن

بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان کارمند

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی

بررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر مدرسه راهنمایی

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنیساله

تأثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکانتاساله

تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی

تأثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی با توجه به وضعیت اقتصادی آنها

بررسی ومقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر

بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی

بررسی تأثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال حدود سنیسال

روش تحقیق بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی

مقایسه ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا در بین زنان و مردان شاغل و غیر شاغل

مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد

مقایسه میزان عزت نفس در بین دانش جویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه

مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکارتاسال

مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی

مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیرمعتاد

مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل

مقایسه پرخاشگری در بین نوجوان مقطع دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی

مقایسه افسردگی در بین جوانانساله ورزشکار و غیر ورزشکار

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره

مقایسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی

علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی

رابطه عزت نفس با منبع کنترل در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد

رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین

رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه

رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان

رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق

رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان

اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی و مطالعه نقش بازی در یادگیری کودکان پیش دبستانی

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی

بررسی و مقایسه رابطه افسردگی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت دانش آموزان کلاس دوم و سوم راهنمایی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از رابطه زناشویی در دانشجویان متاهل

بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان

بررسی و مشاهده عملکرد کودکان عادی و عقب مانده ذهنی در انجام الگوهای ترسیمی بر اساس آزمونهای گودایناف

بررسی میزان گرایش دانش آموزان به فرهنگ غرب

بررسی رابطه خویشتن پنداری و رضایت شغلی معلمان

بررسی عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

بررسی مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر

بررسی مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار

مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست

مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری

بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان

بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

بررسی راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم

بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای

بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلبساله

بررسی و مطالعه بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

بررسی عملکرد در الگوهای ترسیمی در کودکان عادی و عقب مانده ذهنی

بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمینصفجه

بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل

بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی

بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و ترتیب تولد دانش آموزان

بررسی رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان

بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی

بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر

بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان

بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی

بررسی میزان اضطراب در تیپ های شخصیتی A و B هفتاد و پنج

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دخترانشان

بررسی تاثیر فضای مجازی بر آداب و رسوم و افکار مردم

بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی

بررسی رابطه ی تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران

بررسی رابطه بین یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر احساس خوشبختی در زندگی زوجین دانشجو

بررسی رعایت حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه

بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی و شبکه بهداشت

بررسی میزان مهارت های خواندن، نوشتن و حساب کردن و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت (رابطه مدار، وظیفه مدار)با روحیه ی کارکنان مدارس

عوامل مؤثر بر گرایش مردم به بیمه های زندگی

بررسی پیامدهای اشتغال زنان بر رفتار اجتماعی فرزندان

بررسی میزان پایبندی دانشجویان به اعتقادات دینی

تأثیر تلفن همراه بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان

نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن

بررسی نگرش معلمان در مورد علل بی نظمی دانش‌آموزان

بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی

بررسی و مقایسه خواب و مرگ

بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان

بررسی علاقمند کردن دانش آموزان مقطع ابتدائی به خواندن نماز

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین

بررسی و آشنایی جوانان با موسیقی

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان

بررسی علل بروز مشکل فرار دختران از خانه

بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاس های نهضت سواد آموزی

بررسی رابطه نگرش به اعتقادات دینی با شادی و نشاط در زنان شاغل و خانه دار

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

بررسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان

بررسی علل استرس شغلی

بررسی عوامل موثر بر ترک اعتیاد

بررسی پایبندی به دین در دانشجویان

بررسی نقش کانال های ماهواره ای در بزه کاری جوانان

بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی قشرهای مختلف مردم

رابطه روشهای یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان

بررسی رابطه گنجایش حافظه کوتاه مدت و پیشرفت دانشجویان

بررسی تاثیرترتیت تولد بر میزان سازگاری زناشویی

بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی کودکان

بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی کودکان دوره پیش دبستانی

بررسی رابطه بین اخلاق و تربیت اسلامی

بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر

تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی در دانش آموزان

بررسی افت تحصیلی

بررسی عوامل موثر برافت تحصیلی دانش آموزان

نقش بازی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

بررسی عوامل موثر بر میزان رعایت حجاب دانشجویان

بررسی عوامل موثر بر نحوه گذران اوقات فراغت جوانان بدون جداول

بررسی کودک آزاری و راه کارهای مقابله با آن

بررسی خانواده عامل تاثیرگذار در رفتارهای دینی

بررسی موضوع طلاق و آثار آن بر روی فرزندان

بررسی رابطه بین بزهکاری با خود پنداره در جوانان و نوجوانان

بررسی علمی گرایش جوانان به اعتیاد

تاثیر مطالعات غیر درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی

بررسی اشتغال مادران با افسردگی فرزندان

بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان

بررسی رابطه مؤلفه های عدالت سازمانی با فرهنگ سازمانی در کارکنان

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر پذیرش اجتماعی دانشجویان

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و کیفیت دانشجویان

بررسی عؤامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

بررسی میزان استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی

بررسی مقایسه افسردگی بین دو قشر غنی و فقیر

بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر اطلاعات علمی دانشجویان دختر

بررسی رابطه اعتقادات دینی در کاهش مشکلات روحی روانی دانش آموزان دختر

بررسی رابطه بین تأثیر استفاده از راهکارهای نوین آموزشی بر رضایت شغلی معلمان

بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی استفاده از رنگهای شاد در طراحی اتاق بازی و روحیه کودکان

بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار آنان

بررسی تاثیر شیوه های تدریس بر افزایش خلاقیت

بررسی عوامل بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی

بررسی رابطه بین اضطراب و انگیزه پیشرفت

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی استرس دانش آموزان

بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی

بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر میزان زاد و ولد و باروری

بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش باروری

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر استفاده از اینترنت در دانشجویان

بررسی استقلال زنان در رفتار باروری وعوامل موثر برآن

بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان

بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

عوامل موثر بر شکل گیری هویت خانوادگی دانشجویان

تعیین تأثیر طلاق والدین بر بزهکاری کودکان

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان رضایتمندی مددجویان از اداره بهزیستی در حوزه خدمات توانبخشی

بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا

بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان

تعیین میزان تأثیر یارانه بر قیمت کلاهای وارداتی

بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

بررسی عوامل موثر بر کارآیی کارکنان اداره آموزش و پرورش

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت ایزو در افزایش بهره وری کارکنان

بررسی تأثیر بازاریابی بر وضعیت اقتصادی

بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی بر رضایت مشتریان مراجعه کننده به مراکز خدمات اینترنتی

بررسی تأثیر واردات بر فرهنگ مردم

بررسی خرید اینترنتی در شهر تهران

بررسی عوامل مرتبط با دین گریزی جوانان

بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین کارکنان آموزش و پرورش

بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق

مقایسه ویژگی های شخصیتی (شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی)در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی با هویت مذهبی

بررسی میزان احساس امنیت زنان در جامعه

بررسی رابطه رفتار سازشی با سلامت روانی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی در زوجین جوان

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر

تبلیغات متنی