امروز جمعه 11 اسفند 1402

کتاب الاستیسیته مارتین سد به همراه حل مسائل آن

0

کتاب “الاستیسیته: تئوری، کاربردها و محاسبات” ویرایش دوم، نوشته ی مارتین سد، ارائه ای جامع و سازمان یافته از تئوری الاستیسیته است. متن کتاب شامل مباحثی کاربردی است و بخش های مختلف الاستیسیته از جمله مکانیک شکست، مواد ناهمسانگرد/کامپوزیت، میکرومکانیک و روش های محاسباتی را پوشش می دهد. کتاب برای ارائه در دوره ی کارشناسی ارشد طراحی شده و مسائل گسترده ی آورده شده در انتهای فصل های آن (تعداد 355 تمرین) برای یادگیری و تسلط بر مباحث مختلف الاستیسیته ایده آل می باشند. همچنین استفاده از نرم افزار MATLAB به طور کامل در تمرینات کتاب گنجانیده شده که موجب آموزش و تمرین نحوه ی کار با این نرم افزار در حل مسائل مختلف الاستیسیته می گردد. همچنین حل مسائل این کتاب در اینجا به همراه نسخه ی اصلی کتاب ارائه شده است که سبب ایجاد فرصت کافی برای دانشجویان جهت حل مسائل بیشتر و تسلط بر مباحث مختلف می گردد.

دانلود الاستیسیته سد به همراه حل المسایل آن

تبلیغات متنی