امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه استفاده از کارگاه برای حرفه و فن

0

همکار گرامی ضمن عرض سلام و خسته نباشید، پرسشنامه ای که در اختیار شماست جهت تحقیق دررابطه با بررسی تأثیرکارگاه روی یادگیری درس حرفه و فن دردانش آموزان می باشد شکی نیست که مساعدت ودقت شما عزیزان در تکمیل این پرسشنامه می تواند قدم مثبتی در جهت گردآوری این تحقیق باشد. با تشکر از همکاری شما

نام ونام خانوادگی(درصورت تمایل):.............................. میزان تحصیلات:.........................

رشته تحصیلی:....................... پایه تدریس:..................................

سابقه تدریس:......................... نوع استخدام:................................

1) آیا واحد آموزشی شما مکان مستقلی به نام کارگاه دارد؟

بله خیر

2) آیا وسایل و امکانات کارگاه متناسب با نیاز دانش آموزان است؟

بله خیر

3)آیا آموزشگاه شما متصدی کارگاه دارد؟

بله خیر

4) میزان آشنایی شما با مواد و وسایل کمک آموزشی تا چه حد است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

5)به نظر شما تا چه حد کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس حرفه و فن ضرورت دارد؟

زیاد متوسط کم اصلا"

6)به نظر شما کاربرد وسایل کارگاهی و کمک آموزشی در تدریس حرفه تا چه حد باعث ایجاد انگیزه برای یادگیری در دانش آموزان می شود؟

زیاد متوسط کم اصلا"

7) به نظر شما انجام کار عملی ضمن تدریس تا چه حد در میزان یادگیری مطالب درسی توسط دانش آموزان مؤثر است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

8) به نظر شما انجام کار عملی توسط دانش آموزان تا چه حد بر رشد اعتماد به نفس آنان تأثیر دارد؟

زیاد متوسط کم اصلا"

9)به نظر شما بین حجم کتاب حرفه و فن و تعداد فعالیتها مربوطه تا چه میزان تناسب وجود دارد؟

زیاد متوسط کم اصلا"

10) به نظر شما آیا مطالب درسی حرفه به گونه ای هست که بتوان ضمن تدریس ازکارعملی هم استفاده کرد؟

بله خیر

11) تراکم بیش از حد دانش آموزان کلاس تا چه اندازه در عدم استفاده از کارگاه تأثیر دارد؟

زیاد متوسط کم اصلا"

12) مدیر مدرسه تا چه میزان زمینه لازم را جهت استفاده از کارگاه و وسایل کمک آموزشی فراهم می کند؟

زیاد متوسط کم اصلا"

13) میزان تمایل و علاقه شما نسبت به انجام کار عملی ضمن تدریس درس حرفه و فن تا چه حد است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

14) در مدرسه شما امکانات و تجهیزات آموزشی مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای حرفه تا چه حد است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

15) به نظر شما استفاده از کار عملی هنگام تدریس حرفه تا چه حد بر رشد خلاقیت ذهنی دانش آموزان مؤثر است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

16) به نظر شما انجام کار عملی توسط خود دانش آموزان به صورت گروهی تا چه حد در افزایش روحیه تعاون و همکاری آنان تأثیر دارد؟

زیاد متوسط کم اصلا"

17) میزان علاقه مندی و استقبال دانش آموزان نسبت به انجام کار عملی ضمن تدریس تا چه حد است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

18) میزان اثر بخشی کارگاه وانجام کار عملی در کنار مطالب درسی روی یادگیری درس ومفاهیم اصلی تا چه حد است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

19) به نظر شما انجام کارهای عملی تا چه حد در انتخاب شغل آینده دانش آموزان تأثیر دارد؟

زیاد متوسط کم اصلا"

20) به نظر شما انجام کارهای عملی درکارگاههای مدارس تا چه میزان در افزایش اطلاعات فنی افراد جامعه موثر است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

21) به نظر شما انجام کارهای عملی در منزل تا چه حد برای دانش آموزان ضرورت دارد؟

زیاد متوسط کم اصلا"

22) به نظر شما نقش والدین دانش آموزدر انجام کارهای عملی در منزل تا چه حد است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

23) به نظر شما انجام کامل کار عملی توسط معلم درحضور دانش آموزان تاچه حد بر میزان یادگیری آنها موثر است؟

زیاد متوسط کم اصلا"

24) به نظر شما انجام کارهای عملی درس حرفه تا چه حد روی یادگیری درسهای دیگر اثر دارد؟

زیاد متوسط کم اصلا"

25) به نظر شما آیا بین نمره عملی درس حرفه و نمره تئوری آن تناسب وجود دارد؟

بله خیر

تبلیغات متنی