امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

0

پاسخگوی عزیز

پرسشنامه ای که در پیش دارید جهت انجام یک تحقیق علمی پیرامون موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان تهیه شده است وشما به عنوان نمونه انتخاب شده اید لذا خواهشمندیم با پاسخ گویی دقیق به سوالات مارا درانجام این پژوهش یاری فرمایید.

مشخصات فردی:                                                      

1)   سابقه تدریس:

1-کمتر از10 سال      2 -بین 10 تا 15 سال      3-بین 15 تا 20 سال        4- بین 20تا30سال

2)میزان تحصیلات:

1- دیپلم           2- فوق دیپلم                3- لیسا نس           4  - فوق لیسانس  

3) به نظر من نمره نشان دهنده ارزشیابی دقیق می باشد:

1- کاملا موافق      2- موافق    3-مخالف      4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

4) همیشه نمره ها با دقت و ظرافت خاص داده می شود:

1- کاملا موافق      2- موافق      3- مخالف       4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

5) به نظر من هیچ روشی مثل روش های قدیمی کارساز نیست:

1- کاملا موافق       2  - موافق        3-مخالف        4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

6) به نظر می رسد آموزش باید متکی به معلم محوری باشد تانتیجه دلخواه حاصل شود:

1-کاملا موافق       2- موافق        3-مخالف       4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

7) به نظر می رسد هیج گاه نباید کلاس را یکدست دانست چون بین دانش آموزان تفاوت زیادی وجود دارد:  

 1-کاملا موافق       2- موافق       3-مخالف         4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

8) به نظر من باید دانش آموزان زرنگ را از دانش آموزان تنبل جدا کرد:

1-کاملا موافق      2- موافق       3-مخالف       4- کاملا مخالف          5- نظری ندارم

9) به نظر من تکلیف زیاد می تواند دانش آموز را از مدرسه دلزده کند:

1-کاملا موافق       2- موافق       3-مخالف        4- کاملا مخالف        5 - نظری ندارم

10) به نظر می رسد تکلیف زیاد مخصوص دانش آموزان تنبل باشد بهتر است:

1-کاملا موافق        2- موافق       3-مخالف        4- کاملا مخالف         5- نظری ندارم

11) به نظر من خیال بافی ذهن کودکان را باز می کند:

1-کاملا موافق        2- موافق       3-مخالف       4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

12) به نظر من خیال بافی شروع همه ابتکارات بوده و در آینده خواهد بود:

1-کاملا موافق        2- موافق        3-مخالف       4- کاملا مخالف           5- نظری ندارم

13) به نظر من کنجکاوی کودکان شروع خوبی برای دانستن های زیادی می باشد:

1-کاملا موافق        2- موافق      3-مخالف       4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

14) من برای مطمئن شدن از کنجکاوی یا شیطنت همیشه جواب دانش آموزان زرنگ رامی دهم  

  1-کاملاموافق          2- موافق      3 - مخالف         4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

 15) من ندیده ام دانش آموزان تنبل خلاق شده باشند:

1-کاملاموافق       2- موافق       3 -مخالف       4- کاملا مخالف         5- نظری ندارم

16)آیا این گفته درست است که تنبل‌ها برای اینکه کمترکارکنند از ذهنشان بیشتر استفاده می‌کنند:

1-کاملا موافق        2- موافق       3 -مخالف       4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

17)همیشه فرزندان انسان های با سواد باهوش تر هستند:

1-کاملا موافق        2- موافق       3- مخالف        4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

18من فکر می کنم والدینی که تحصیلات بالاتری دارند نسبت به دیگر والدین حساس ترند:

1- خیلی زیاد         2-زیاد        3-کم        4- خیلی کم          5- نظری ندارم

19 (تا زمانی که نوع نگرش فعلی در سیستم آموزش وپرورش کشور دیده می شود خلاقیت را تعطیل می بینم:

1-کاملا موافق        2- موافق        3-مخالف       4- کاملا مخالف         5- نظری ندارم

20) آیا شما کمیِ خلاقیت در مدارس را از دیدگاه برنامه ریزان آموزشی می بینید:

1-کاملا موافق        2 - موافق       3-مخالف       4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

21) به نطر من خلاقیت می طلبد که هر از چند گاهی فراموش کنیم در چه حصار های اجتماعی هستیم تا رشد داشته باشیم:

1- خیلی زیاد         2-زیاد        3-کم         4- خیلی کم          5- نظری ندارم

22) من با الگو گرفتن از مسایل سیاسی کشورهای دیگر دوست دارم مسائل سیاسی کشورم راتجزیه وتحلیل کنم

1-کاملا موافق        2- موافق       3-مخالف         4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

23) آیا قبول دارید که امکانات پیشرفته درمدرسه راه های خلاقیت راافزایش می دهد:

1-کاملا موافق        2- موافق       3-مخالف         4- کاملا مخالف          5- نظری ندارم

24)شیوه ی تربیتی خانواده در نگرش دانش آموزان نسبت به حل مسایل شان تاثیر دارد:

1-کاملا موافق        2- موافق       3-مخالف       4- کاملا مخالف           5- نظری ندارم

25) به نظرمن خیلی مدارس در خلاق کردن دانش اموزان نسبت به خانواده اهمیت ندارند

-1کاملا موافق        2- موافق         3-مخالف         4- کاملا مخالف         5- نظری ندارند

26) به نظر من فکر والدین خیلی درمتفکر کردن دانش اموزان مهم می باشد

1-کاملا موافق         2- موافق         3-مخالف          4- کاملا مخالف         5- نظری ندارم

27) من فکر می کنم چون همه معلمان یکسان نیستند پس باید محتوای دروس در خلاق کردن دانش آموزان اهمیت یابد:

1-کاملا موافق         2- موافق           3-مخالف       4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

28) من همیشه کتاب را موثر تر از معلم دیده‌ام:

1-کاملا موافق         2- موافق          3-مخالف           4- کاملا مخالف         5- نظری ندارم

29)من اصلا باورم نمی شود که در نوشتن کتاب ها بارور کردن خلاقیت هدف اصلی باشد:

1-کاملا موافق        2- موافق         3-مخالف        4- کاملا مخالف          5- نظری ندارم

30) به نظر من گفته های معلمان اغلب اوقات درست و صحیح می باشد:

1-کاملا موافق        2- موافق       3-مخالف         4- کاملا مخالف        5- نظری ندارم

تبلیغات متنی