امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه تأثیر اینترنت در یادگیری

0

پرسشنامه نظر خواهی از دانشجویان

دانشجوی عزیز:

اینترنت یکی از مهم ترین نوآوری های فنی در عرصه اطلاع رسانی است که در همه ی جنبه های آموزشی و پژوهشی تأثیر دارد. در تحقیق حاضر محقق درصدد است میزان تأثیر استفاده از اینترنت بر یادگیری دانشجویان علوم تربیتی را مطالعه کند. تجارب و دیدگاه های شما در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد، لذا خواهشمند است با مطالعه دقیق مؤلفه ها و گذاشتن علامت √ در مقابل گزینه مورد نظر ما را مورد عنایت خود قرار دهید. مطمئن باشید دیدگاه ها و نظرات مربوط به شما محرمانه خواهد ماند.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. جنسیت: مرد زن 3. وضعیت تأهل: مجرد متأهل

4. سن: زیر 20 سال 25-20 سال 30-25 سال 30سال به بالا

5. میزان استفاده از اینترنت در شبانه روز:

کمتر از 1 ساعت 2-1 ساعت 3-2 ساعت 4-3 ساعت بیش از 4 ساعت

ردیف

نقش اینترنت بر موارد زیر را مشخص نمایید.

خیلی زیاد

(5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

خیلی کم

(1)

1

دسترسی سریع به اطلاعات

2

افزایش آگاهی نسبت به کاربرد رشته در جامعه

3

ایجاد آموزش و یادگیری اثربخش

4

افزایش دانش حرفه ای

5

روزآمد کردن اطلاعات تخصصی

6

اتخاذ،تدوین و انتقال دانش در سازمانهای علمی-آموزشی و پژوهشی

7

ارتقا بخشیدن سطح دانش و توانایی دانشجویان

8

بهبود فعالیت های درسی

9

گسترش مهارت ها و قابلیت ها

10

آسان بودن ارتباط بین دانشجو و اعضای هیأت علمی

11

تقویت کردن ابتکار و خلاقیت دانشجویان

12

بهبود کیفیت پژوهش

13

بالا بردن انگیزه برای یادگیری در دانشجویان

14

تبادل اطلاعات و تعامل دو طرفه

15

فهم بهتر هریک از دروس عملی

16

روش های نوین پژوهش

17

صرفه جویی در مکان و بعد مسافت

18

شناسایی منابع تخصصی

19

افزایش علاقه به یادگیری

20

افزایش علاقه به پژوهش

علاوه بر موارد ذکر شده به نظر شما اینترنت چه تأثیری در یادگیری دارد؟ (لطفاً بنویسید)

برای بهره گیری از اینترنت بر ارتقای یادگیری چه پیشنهادی دارید؟ (لطفاً بنویسید)

تبلیغات متنی