امروز شنبه 12 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش اسپانیا

0

ساختار آموزشی

مطابق قانون عمومی تحصیلات عمومی مصوب سال1970، مراحل تحصیلی درکشور پادشاهی اسپانیا به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

1- مقطع پیش دبستانی که خود از دوره مهدکودک ویزه کودکان رده های سنی5-2سال و دوره آمادگی ویزه کودکان رده های سنی 5-4سال متشکل می گردد.

2- آموزش پایه که برای کودکان رده های سنی13-6سال برنامه ریزی شده و به دو بخش

(بخش ویزه دانش آموزان رده های سنی10-6سال و بخش ویزه دانش آموزان رده های سنی13-11سال) مشتمل می گردد. شایان ذکر است که تحصیلات پایه در مدارس دولتی و خصوصی رایگان و اجباری است.

3- مقطع آموزش متوسطه که مدت زمان3سال به طول انجامیده و به دانش آموزان رده های سنی16-14سال ارائه می گردد.پس ازگذراندن این دوره، دانش آموزان ملزم به گذراندن دوره یکساله پیش دانشگاهی می باشند که درصورت توفیق در آن ازمجوز حضوردر دانشگاهها برخوردار می گردند.

4- آموزش عالی که خود بر سه مرحله اساسی مشتمل می گردد. در مرحله نخست دانش جویان طی سه سال به درجه دیپلماتورا (کاردانی) نایل می آیند در مرحله دوم دانش جویان طی دوره آموزش تخصصی دو ساله به اخذ مدرک کارشناسی نائل آمده وغالبا به عنوان مهندس و یا معلم به فعالیت می پردازند.در مرحله سوم دانشجویان ملزم به دفاع از تز(رساله) تخصصی خود جهت احراز درجه دکتری می باشند.

تبلیغات متنی