امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش عوامل بازدارنده از تربیت بدنی

0

پرسشنامه نظر خواهی از دانشجویان

دانشجوی عزیز:

با سلام، هدف از پرسشنامه حاضر بررسی عوامل بازدارنده تربیت بدنی در دانشجویان دختر رشته علوم تربیتی می باشد. بدون شک نظرات و دیدگاه های شما، می تواند کمک بسیار شایانی در این رابطه باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه ما را در جهت دستیابی به هدف تحقیق یاری فرمایید. این پژوهش صرفاً یک تحقیق آزاد بوده و نتایج آن به صورت کلی مورد بررسی قرار می گیرد، لذا پژوهشگر، از لحاظ اخلاقی خود را ملزم می داند که از نتایج و نظرات دانشجویان گرامی در جای دیگری استفاده نکند. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را دارم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست) 2. وضعیت تأهل: مجرد* متأهل*

3. سن: زیر 20 سال* 25-20 سال * 30-25 سال * 30سال به بالا *

4. سابقه ورزشی: زیر 5 سال * 10- 5 سال * 15-10 سال * 15 سال به بالاتر *

ردیف

تأثیر هریک از عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دختر در فعالیت های تربیت بدنی را مشخص نمایید.

خیلی زیاد

(5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

خیلی کم

(1)

1

شرایط فرهنگی حاکم بر دانشگاه

2

نبود فضای ورزشی اختصاصی موجود برای بانوان

3

ایمنی نبودن تجهیزات و امکانات ورزشی

4

عدم وجود اساتید مجرب

5

نداشتن لوازم و امکانات ورزشی با توجه به نیازهای بانوان

6

کمیت کلاس های آموزشی جهت افزایش اطلاعات علمی مربیان

7

طرز پوشش بانوان در هنگام فعالیت های تربیت بدنی

8

پراکندگی فضاهای ورزشی موجود در دانشگاه

9

وجود باورهای غلط نسبت به ورزش بانوان در محیط

10

کمبود مربیان زن کارآزموده

11

کمبود مربیان متخصص و آشنا با دانش تخصصی روز ورزش

12

کم توجهی مسئولین دانشگاه به ورزش بانوان

13

محدودیت منابع اعتباری ورزش بانوان

14

نحوه مدیریت و برنامه ریزی در سطح هیأت های ورزشی بانوان

15

پایین بودن کیفیت کلاس های آموزشی ورزش برای بانوان

16

پایین بودن سطح فرهنگ جامعه نسبت به ورزش بانوان

17

نامناسب بودن سطح دانش برخی از اساتید تربیت بدنی

18

کمبود مدیران و دست اندرکاران متخصص برای برنامه ریزی مناسب در حیطه تربیت بدنی

19

اهمیت ندادن به وضعیت فضا و امکانات ورزشی موجود از نظر مسائل بهداشتی، تهویه...

20

وجود برخی پدیده های مخرب اجتماعی مانند فیلمبرداری در اماکن ورزشی بانوان

1. جز موارد ذکر شده چه عواملی به عنوان عامل بازدارنده تربیت بدنی بانوان وجود دارد؟ (لطفاً بنویسید)

2. چه راهکارهایی جهت ارتقای فعالیت های تربیت بدنی در دانشگاه پیشنهاد می کنید؟ (لطفاً بنویسید)

تبلیغات متنی