امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی ساختمان اسکلت فلز با سقف کمپوزیت

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

گزارشکار کار آموزی

(مشخصات عموم مکان کار آموزی)

مراحل ساخت سازه

جزئیات و نکات مهم

تجهیزات کارگاه

رعایت نکات ایمنی در کارگاه

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی