امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه میزان انطباق مدیریت با نیازهای دانشجویان

0

پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان

دانشجوی گرامی؛ همانطور که می‌دانیم آموزش و پرورش برای ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مناسب نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی بهینه است. در این مطالعه محقق درصدد است تا به بررسی میزان انطباق برنامه‌های‌ درسی مدیریت و برنامه‌ ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان بپردازد. نظرات و تجارب شما در تحقق این مهم می‌تواند بسیار سودمند باشد. انتظار می‌رود با مطالعه دقیق و گذاردن علامت - در مقابل گزینه مورد نظر، ما را مورد مساعدت خود قرار دهید. مطمئن باشید اطلاعات مربوط به شما محرمانه تلقی خواهد شد. پیشاپیش از دقت نظر شما صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

مشخصات فردی

1- نام و نام خانوادگی:................................... (الزامی نیست)

2- جنسیت: مرد o زن o 3- وضعیت تأهل: مجرد o متأهل o

4- سن: زیر20 سال o 22 - 20 سال o 24 - 22 سال o 24 سال به بالاo

5- تحصیلات: کاردانی o کارشناسی o

6- وضعیت اشتغال: شاغل o بیکار o

7- سال ورود به دانشگاه: 88-87 o 89-88 o 90-89 o 91-90 o

ردیف

برنامه درسی کارشناسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

تا چه حد:

بسیار زیاد

(5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

بسیار کم

(1)

1

کنجکاوی و علاقه شما را به دانستن افزایش می‌دهد؟

2

از محتوا و مسائل جدید برخوردار بوده است؟

3

در شناخت و اهمیت رشته مؤثر بوده است؟

4

امکان بروز عقاید نوآورانه را فراهم می‌کند؟

5

مطابق با مباحث روز دنیا ارائه شده است؟

6

امکان بهره‌گیری از روش‌های تدریس متنوع را داشته است؟

7

دانش مدیریتی شما را افزایش داده است؟

8

دانش برنامه‌ریزی آموزشی شما را افزایش داده است؟

9

به تفاوت‌های فردی توجه داشته است؟

10

در افزایش استقلال فکری شما مؤثر بوده است؟

11

در افزایش مسئولیت‌پذیری شما موفق بوده است؟

12

در اشتیاق به ادامه تحصیل شما مؤثر بوده است؟

ادامه سؤالات در پشت صفحه

ردیف

برنامه درسی کارشناسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

تا چه حد:

بسیار زیاد

(5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

بسیار کم

(1)

13

در پذیرش انتقادهای سازنده تأثیر داشته است؟

14

در توانایی تصمیم‌گیری صحیح مؤثر بوده است؟

15

در توانایی ریسک‌پذیری شما موفق بوده است؟

16

در توانایی حل مسئله در زندگی شما مؤثر بوده است؟

17

در فراگیری ارزش‌های انسانی شما موفق بوده است؟

18

در افزایش توانایی فعالیت گروهی شما مؤثر بوده است؟

19

در افزایش توانایی شما در برخورد با مردم موفق بوده است؟

20

در افزایش روحیه قانون‌گرایی شما موفق بوده است؟

21

در افزایش روحیه پاسخگویی شما موفق بوده است؟

22

در افزایش برقراری ارتباط روابط اثربخش انسانی مثمرثمر بوده است؟

23

در به کارگیری نرم‌افزار رایانه مؤثر بوده است؟

24

در مهارت سنجش نیازهای آموزشی مدرسه یا سازمان مؤثر بوده است؟

25

در ایجاد مهارت کاربرد اینترنت و پست الکترونیکی مؤثر بوده است؟

26

کارهای پژوهشی شما را افزایش داده است؟

27

در به کارگیری فناوری آموزشی توسط شما مؤثر بوده است؟

28

مهارت ارزشیابی آموزشی شما از محیط آموزشی را افزایش داده است؟

29

توانایی برنامه‌ریزی درسی شما را افزایش داده است؟

30

توانایی کارآفرینی شما را افزایش داده است؟

1- برنامه های درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی چه حدی با نیازها و خواسته های شما منطبق است؟ (لطفاً بنویسید)

2- چه پیشنهادی برای افزایش تناسب بین نیازهای دانشجویان علوم تربیتی و محتوای دروس رشته دارید؟ (لطفاً بنویسید)

تبلیغات متنی