امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان در زمینه مسوولیت گریزی

0

دانشجوی عزیز؛

هدف از پرسشنامه حاضر بررسی علل مسئولیت گریزی در بین دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم می باشد. بنابراین نظر شما می تواند در شناخت و ارائه راهکار بسیار سودمند باشد لذا از شما دانشجوی عزیز خواهشمندم با مطالعه دقیق پرسشنامه و گذاردن علامت √ برای پاسخ درست محقق را در انجام این تحقیق یاری رسانید. اطمینان داشته باشید اطلاعات مربوط به شما محرمانه تلقی شده و فقط در تجزیه و تحلیل استفاده می شود از اینکه صادقانه به سؤالات پاسخ می دهید تشکر می نماییم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. جنسیت: مرد زن 3. وضعیت تأهل: مجرد متأهل

4. سن: زیر 20 سال 25-20 سال 30-25 سال 30سال به بالا

ردیف

تأثیر هریک از عوامل مسئولیت گریزی را در دانشجویان مشخص نمایید.

خیلی زیاد

5

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

خیلی کم

1

1

ندادن فرصت برای تصمیم گیری

2

سرخوردگی از تحولات اجتماعی

3

بهره گیری از ابزارها و امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی و رسانه ای

4

نداشتن هدف

5

تغییر ناپذیری شرایط

6

تحمیل مسئولیت پذیری

7

رفتارهای دوگانه ی مسئولین

8

عمل نکردن به تعهدات

9

نبود عدالت در بین افراد

10

بی توجهی به نیازهای دیگران

11

گریز از موقعیت های استرس زا

12

سوء تعبیر (سیاسی مراتب رفتارهای تربیتی)

13

ارزش قائل نبودن برای وقت خود و دیگران

14

نداشتن انگیزه ی تحصیلی

15

نداشتن تصور مثبت از خود

16

نداشتن زمینه ی موفقیت

17

فقدان نگرش مثبت نسبت به توانمندی دانشجویان

18

خود کم بینی (احساس حقارت)

19

الگوگیری از افراد نامناسب

20

همنوایی با دوستان، همکلاسی ها (همالان)

21

ضعف سیستم های آموزشی در شکل دادن مسئولیت

22

عمل نکردن متولیان تعلیم و تربیت به مسئولیت های خود

1. جز عوامل یاد دشده چه مواردی در مسئولیت گریزی جوانان مؤثر است؟ (لطفاً بنویسید)

2. چه راهکارهایی جهت مقابله با مسئولیت گریزی پیشنهاد می کنید؟ (لطفاً بنویسید)

تبلیغات متنی