امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان در زمینه زندگی به سبک اسلامی

0

دانشجوی عزیز؛

در این مطالعه محقق درصدد است نقش تعلیم و تربیت در تحقق سبک زندگی اسلامی ایرانی را از دیدگاه دانشجویان رشته علوم تربیتی                     دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم مورد بررسی قرار دهد. لذا تجارب ارزنده شما در این زمینه می تواند ما را یاری نماید. از شما دانشجوی گرامی انتظار می رود     با مطالعه دقیق و با گذاشتن علامت √ در مقابل گزینه مورد نظر ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهید. مطمئن باشید دیدگاه ها و نظرات مربوط به شما محرمانه است و صرفاً در تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. از اینکه با صبر و حوصله به سؤالات ما پاسخ می دهید پیشاپیش از شما قدردانی می نماییم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. جنسیت:              زن *                     مرد*                  

3. وضعیت تأهل:       مجرد*                  متأهل*

4. سن:                 زیر 20 سال *         25-20 سال  *            30-25 سال*             30سال به بالا*

 

ردیف

تأثیر هریک از موارد زیر را در تحقق سبک زندگی اسلامی ایرانی مشخص نمایید.

بسیار زیاد

5

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

بسیار کم

1

1

بهره گیری از کارشناسان مذهبی و روان شناسان در مدارس

 

 

 

 

 

2

استفاده از محصولات فرهنگی با رویکردی بر آموزه های دین

 

 

 

 

 

3

رفع ابهامات دینی دانش آموزان

 

 

 

 

 

4

طراحی فضاهای کلاس ها متناسب با الگوی اسلامی و معماری ایرانی

 

 

 

 

 

5

داشتن برنامه های مشخص در مدرسه برای زندگی اجتماعی

 

 

 

 

 

6

آشنا نمودن دانش آموزان با آموزه های دین مبین اسلام

 

 

 

 

 

7

برقراری ارتباط بین دانش آموزان و خانواده های نمونه صاحب سبک زندگی اسلامی ایرانی

 

 

 

 

 

8

گنجاندن آموزه های اسلامی ایرانی در محتوای دروس اجتماعی

 

 

 

 

 

9

برقراری سطح تناسب این دروس با شرایط زمانی

 

 

 

 

 

10

دعوت از اساتید علوم دینی در برنامه ریزی درسی

 

 

 

 

 

11

گنجاندن آموزه های قرآنی در محتوای کتب درسی

 

 

 

 

 

12

برقراری ارتباط بین کادر آموزشی مدارس و اساتید علوم دینی

 

 

 

 

 

13

زمینه و شرایط مساعد برای آموزش آموزه های دینی

 

 

 

 

 

14

استفاده از فن آوری های آموزشی جهت آموزش زندگی اسلامی ایرانی

 

 

 

 

 

15

برقراری بحث گروهی میان دانش آموزان با محوریت سبک زندگی

 

 

 

 

 

16

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید مجرب دینی

 

 

 

 

 

17

به کارگیری معلمین متعهد و مؤمن

 

 

 

 

 

18

استفاده معلمان از پوشش اسلامی ایرانی به عنوان الگوی عملی

 

 

 

 

 

19

دانش تخصصی و روز آمد بودن اطلاعات معلم

 

 

 

 

 

20

مراقبت رفتاری و کلامی معلم

 

 

 

 

 

1. جز موارد ذکر شده تعلیم و تربیت چه تأثیری در تحقق زندگی اسلامی ایرانی دارد؟ (لطفاً بنویسید)
تبلیغات متنی