امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

0

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

دانشجوی گرامی، با عنایت به اینکه پاسخ های ارائه شده از سوی شما با کمال امانتداری حفظ خواهد ماندخواهشمند است با صداقت به سؤالات مطرح شده پاسخ داده و هیچ پرسشی را بدون پاسخ نگذارید.

میزان حضور در مراسم مذهبی: الف - همیشه ب- غالبا ج- بندرت د- تقریبا هرگز

1- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غم ها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد.

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافق د- کاملا موافقم

2- یکی از دلایل اینکه به اماکن مذهبی می روم این است که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانه من در اجتماع کمک می کند.

الف- کاملا نادرست است. ب- تقریبا نادرست است

ج- تقریبا درست است. د- کاملا درست است

3- هدف از عبادات مذهبی تأمین یک زندگی شاد و آرام است.

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

4- برای من داشتن یک زندگی اخلاقی مهم تر از اعتقادات مذهبی است.

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

5- اگر چه من فردی مذهبی هستم اما اجازه نمی دهم که ملاحظات مذهبی در امور روزمره زندگی ام دخالت کنند.

الف- در مورد من کاملا نادرست است ب- در مورد من تقریبا نادرست است

ج- در مورد من تقریبا درست است د- در مورد من کاملا درست است

6- مسجد به عنوان یک مکان برای فراهم کردن روابط اجتماعی خوب، بسیار مهم است.

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

7- اگر چه من فردی مذهبی هستم اما فکر می کنم چیزهای مهمتری نیز در زندگیم وجود دارند

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

8-من عمدتا به این دلیل نماز می خوانم که به من آموزش داده اند نماز بخوانم

الف- در مورد من کاملا نادرست است ب- در مورد من تقریبا نادرست است

ج- در مورد من تقریبا درست است. د- در مورد من کاملا درست است

9- من عمدتا به این دلیل به مکان های مذهبی می روم که در چنین اماکنی از ملاقات افرادی که آنها را در آنجا می شناسم، لذت می برم.

الف- در مورد من کاملا نادرست است ب- در مورد من تقریبا نادرست است

ج- در مورد من تقریبا درست است د- در مورد من کاملا درست است

10- گاهی اوقات ضروری می بینم که به منظور حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی ام در اعتقادات مذهبی ام تجدید نظر کنم.

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

11-من عمدتا به خاطر کسب حمایت و آرامش نماز می خوانم.

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

12- مذهب همان کاری را می کند که عضویت من در گروه دوستان و آشنایان می کند. یعنی کمک می کند که زندگیم را متعادل و پایدار نگهدارم.

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

13- تلاش زیادی می کنم که مذهب را در تمام اعمال و رفتار زندگیم وارد کنم

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

14- اغلب حضور خداوند را در زندگیم احساس می کنم.

الف-کاملا درست است ب- تقریبا درست است

ج- تقریبا نادرست است د- کاملا نادرست است.

15- اعتقادات مذهبی من پشتوانه واقعی دیدگاه کلی من به زندگی هستند.

الف- کاملا همینطور است ب- تقریبا همینطور است

ج- تقریبا اینطور نیست. د- مطلقا اینطور نیست.

16- نمازهایی که در هنگام تنهایی می خوانم به همان اندازه که آنها را در جمع می خوانم برایم حس و معنا دارد.

الف- تقریبا همیشه ب- اغلب موارد

ج- بعضی مواقع د- بندرت

17- اگر اتفاق غیر منتظره ای برایم پیش بیاید به مسجد می روم.

الف- بیش از یک بار در هفته ب- حدودا هفته ای یکبار

ج- کمتر از یک بار در ماه د- کمتر از یک بار در سال

18- اگر قرار باشد که در مسجد به یکی از گروه های زیر ملحق شوم، ترجیح می دهم که:

1-به گروهی که مشغول خواندن قرآن هستند ملحق شوم/

2- به گروهی که فعالیت های سیاسی انجام می دهند ملحق شوم

الف- ترجیح می دهم که به گروه اول ملحق شوم.

ب- احتمالا گروه اول را ترجیح خواهم داد

ج- احتمالا گروه دوم را ترجیح خواهم داد

د- ترجیح می دهم که به گروه دوم ملحق شوم.

19- مذهب خاصه از این لحاظ مهم است که به بسیاری از سؤالات من در خصوص معنای زندگی پاسخ می دهد.

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

20- من پیرامون مذهب خودم مطالعات زیادی انجام می دهم

الف- اغلب ب- معمولا

ج- بندرت د- هرگز

21-برای من مهم است که اوقاتی از وقت خود را صرف تأمل و تفکر درمورد مذهب بکنم

الف- کاملا مخالفم ب- تقریبا مخالفم

ج- تقریبا موافقم د- کاملا موافقم

تبلیغات متنی