امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

0

همکار ارجمند

ضمن عرض سلام و احترام و تشکر از بذل عنایت شما، همانطوری که مستحضر هستید، امروزه اینترنت جزء لاینفک خدمات اطلاع­رسانی در کتابخانه­ها شده است و کتابداران بدون بهره­گیری از این پدیده، در پاره­ای از موارد قادر به ارائه خدمات به مراجعان خود نیستند. اما پاره­ای از مسایل و مشکلات بعضاً کتابداران را در استفاده از این تکنولوژی با مشکلاتی مواجه می­سازد. شناسایی این مسائل و تدوین راهکارهای مناسب از ضروری­ترین وظایف مسئولان به شمار می­رود. در همین راستا، پرسشنامه حاضر بر گردآوری اطلاعات مورد نیاز پایان­نامه کارشناسی ارشد اینجانب در خصوص "بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه­های دانشگاهی شهر قم" تهیه شده است. یقیناً پاسخهای کارشناسانه شما عزیزان مسئولان را برای هرگونه برنامه­ریزی یاری خواهد کرد. خواهشمندم با دقت و عنایت کافی برای سوالات پاسخ­های لازم را ارائه کنید. در پایان لازم به توضیح است که پاسخهای ارائه شده از ناحیه شما کاملاً محرمانه خواهد ماند.

باتشکر

الف) مشخصات کتابخانه و دانشگاه:

1- نام دانشگاه................................................

2- نام کتابخانه.................................................

3- نوع دانشگاه: الف) دولتی o ب) آزاد o ج) غیر انتفاعی o

4- نوع کتابخانه: الف) مرکزی o ب) دانشکده­ایo

ب) مشخصات کتابدار:

جنسیت: الف) مرد o ب) زن o

سمت: الف) مدیر کتابخانه o ب) کتابدار o

1- سن:

الف) زیر 20 سال o ب) 20 – 25 سالo ج) 26 – 30 سال o د) 31- 35 سال o ه) 36 به بالا o

2- سطح تحصیلات:

الف) دیپلم و زیردیپلم o ب) کاردانی o ج) کارشناسی o د)کارشناسی ارشد و بالاتر o

ه) تحصیلات حوزوی o

3- رشته تحصیلی: الف) کتابداری o ب) غیر کتابداری o

4- موقعیت استخدامی:

الف) قراردادی o ب) پیمانی o ج) رسمی آزمایشیo د) رسمی قطعی o

ه) سایر موارد (لطفاً ذکر کنید).............................

5- سابقه کار در کتابخانه:

الف) زیر 5 سال o ب) 5-10 سال o ج) 11-15 سال o د) 16 سال به بالا o

6- محل خدمت:

الف) بخش مدیریت o ب) بخش مجموعه­سازی o ج) بخش فهرستنویسی o

د) بخش امانت o ه) بخش مرجع و اطلاع­رسانی o و) بخش نشریات o

ز) سایر بخشها (لطفا مرقوم فرمائید).............................

7- آیا به اینترنت دسترسی دارید؟

الف) بلی o ب) خیر o

8- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی نحوه دسترسی شما به اینترنت چگونه است؟

(می­توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)

الف) امکان اتصال در بخش خودم موجود است o

ب) از امکانات بخش­های دیگر استفاده می­کنم o

ج) جهت استفاده به بخش اطلاع­رسانی مراجعه می­کنم o د) دسترسی ندارم o

ه) سایر موارد (لطفاً نام ببرید.).....................................................

9- چنانچه به اینترنت دسترسی ندارید علت آنرا چه می­دانید؟

الف) کمبود فضا o ب) نبود کامپیوتر o ج) نبود خط اینترنت o

د) عدم علاقه به استفاده از اینترنت o ه) سایر موارد (لطفا نام ببرید.).....................

10- از چه طریقی با نحوه استفاده از اینترنت آشنا شدید؟ (می­توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)

الف) از طریق سرفصلهای دروس دانشگاهی o

ب) همکاران و دوستان o ج) شرکت در گارگاههای آموزشی o

د) مطالعه کتاب و مقاله o ه) بصورت تجربی o

و) رسانه­های ارتباط جمعی (مجلات، تلویزیون) o ز) غیره (لطفاً ذکر نمایید.)................

11- چنانچه در راستای سرفصل درسهای دانشگاهی با اینترنت آشنا شدید نام درس (دروس) را بنویسید؟

12- استفاده روزانهشما از اینترنت چقدر است؟

الف) کمتر از 1 ساعت o ب) 1 تا 2 ساعت o ج) 2 تا 3 ساعت o

د) بیش از 3 ساعت (لطفاً ذکر نمایید.)...........................................

13- مهارت خود را در استفاده از اینترنت چگونه ارزیابی می­کنید؟

الف) خیلی زیاد o ب) زیاد o ج) کم o د) خیلی کم o ه) اصلاً مهارت ندارم o

14- آیا شما پست الکترونیکی (E-mail) دارید؟

الف) بلی o ب) خیر o

15- میزان مهارت شما در استفاده از پست الکترونیکی چقدر است؟

الف) خیلی زیاد o ب) زیاد o ج) کم o د) خیلی کم o ه) اصلاً مهارت ندارم o

16- پست الکترونیکی خود را هر چند وقت یکبار چک می­کنید؟

الف) روزانه o ب) هر چند روز یکبار (کمتر از یک هفته) o ج) هفته­ای یکبار o

د) هر دو هفته یکبار o ه) ماهانه o و) به ندرت o

17- از پست الکترونیکی برای چه کارهایی در کتابخانه استفاده می­کنید؟ (می­توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)

الف) بخش مجموعه­سازی o ب) بخش فهرست­نویسی o ج) بخش مرجع و اطلاع­رسانی o

د) بخش نشریات o ه) بخش امانت o و) بخش مدیریت o

ز) سایر بخشها (لطفا مرقوم فرمائید)......................................

18- آیا کتابخانه شما دارای بانکهای اطلاعاتی (پیوسته) لاتین می­باشد؟

الف) بلی o ب) خیر o

19- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، آشنایی خودتان را با بانک­های اطلاعاتی (پیوسته) چگونه ارزیابی می­کنید؟

الف) خیلی زیاد o ب) زیاد o ج) کم o د) خیلی کم o ه) اصلاً آشنایی ندارم o

20- اگر پاسخ شما نسبت به سوال 19 مثبت است، کتابخانه شما عضو کدام بانکهای اطلاعاتی لاتین است؟ (می­توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)

الف)S.D (ELSEVIER) o ب) EBSCO o ج) Proguest o

د) Springer o ه) Questia o و) OXFORD JOURNALS o

ز) Emerald o س) IOP o ش) سایر موارد (لطفاً نام ببرید.)........................

21- آیا کتابخانه شما دارای بانکهای اطلاعاتی فارسی می­باشد؟

الف) بلی o ب) خیر o

22- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، کدامیک از بانکهای اطلاعاتی فارسی در کتابخانه شما موجود است؟ (می­توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)

الف) فهرستگان) o ب) نمایه o ج) کتابخانه منطقه­ای شیراز o د) نور مگ o

ه) مگ ایران o و) سایر موارد (لطفاً نام ببرید.)...........................

23- به نظر شما، علت استفاده کتابخانه­ها از اینترنت چیست؟

الف) سرعت و دقت بالا o ب) برطرف کردن نیاز مراجعین در کمترین زمان o

ج) صرفه­جویی در زمان و مکان o د) همه موارد o

24- به نظر شما مزایای استفاده از اینترنت در کتابخانه­ها چیست؟

الف) سرعت و دقت بالا در دستیابی به اطلاعات منابع کتابخانه­ای o

ب) صرفه­جویی در وقت و هزینه o

ج) روزآمد شدن اطلاعات تخصصی کتابداران o د) همه موارد o

25- اینترنت در کدام بخش از کتابخانه نقش پررنگ­تری داشته است؟(می­توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)

الف) بخش مجموعه­سازی o ب) بخش فهرست­نویسی o ج) بخش مرجع و اطلاع­رسانی o د) بخش نشریات o ه) بخش امانت o

26- اینترنت در کدام بخش نقش کم­رنگ­تری داشته است؟ (می­توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)

الف) بخش مجموعه­سازی o ب) بخش فهرست­نویسی o ج) بخش مرجع و اطلاع­رسانی o

د) بخش نشریات o ه) بخش امانت o

در مورد سوالات زیر فقط به سوالات مربوط به بخش خود پاسخ دهید (ضرورتی به پاسخگویی همه سوالات نیست)

مجموعه­سازی

1- چه عواملی سبب استفاده از اینترنت در بخش مجموعه­سازی مواد کتابخانه­ای شده است؟ (می­توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.)

الف) ارتباط با ناشران o ب) راحتی پرداخت هزینه­ها ­o ج) برداشته شدن واسطه­ها در خرید o

د) صرفه­جویی در وقت نیروی انسانی و دستیابی بهتر به مدیریت زمان o

ه) سایر موارد (لطفاً ذکر کنید)...........................................................

2- اینترنت در کدام بخش از مجموعه­سازی مواد نقش موثری را ایفاء کرده است؟

الف) بخش سفارش و انتخاب مواد o ب) پیگیری و وجین o

ج) ذخیره­سازی اطلاعات o د) همه موارد o

3- از اینترنت در بخش مجموعه­سازی کتابخانه چه استفاده­هایی می­کنید؟(به ترتیب اولویت با عدد 1 تا 5 مشخص کنید. عدد 1 بالاترین اولویت و 5 پایین­ترین اولویت)

الف) اشتراک مجلات o

ب) خرید کتاب از ناشران o

ج) آگاهی از انتشارات جدید ناشران از طریق نشانی پست الکترونیکی o

د) دانلود کتابهای الکترونیکی (e-book) o

ه) سایر موارد (لطفاً ذکر کنید.)...................................................

4- اینترنت در بخش مجموعه­سازی چه تاثیری در عملکرد کتابخانه داشته است؟

الف) بالا بردن دقت و سرعت o ب) کاهش خطا o

ج) از بین رفتن یکنواختی موزون o د) همه موارد o

5- در بخش مجموعه­سازی کتابخانه اینترنت تا چه حد مورد استفاده قرار می­گیرد؟

الف) خیلی زیاد o ب) زیاد o ج) کم o د) خیلی کم o ه) هیچ o

بخش فهرستنویسی

1- از اینترنت در بخش فهرستنویسی کتابخانه چه استفاده­هایی می­کنید؟ (به ترتیب اولویت با عدد 1 تا 5 مشخص کنید. عدد 1 بالاترین اولویت و 5 پایین­ترین اولویت)

الف) دسترسی به فهرستهای کتابخانه­ها از طریق اینترنت o

ب)دسترسی به ابزارهای فهرستنویسی و فورمت­های استاندارد مورد نیاز o

ج) امکان آشنایی با نرم­افزارهای کتابخانه­ای در دیگر کشورها o

د) تغییرات برخی از استانداردها و قوائد فهرستنویسی o

ه) جستجوی اطلاعات کتابشناختی o

و) سایر موارد (لطفاً ذکر کنید.)......................................................

2- اینترنت در بخش فهرستنویسی چه تاثیری در عملکرد کتابخانه داشته است؟

الف) بالا بردن دقت و سرعت o ب) کاهش خطا o

ج) از بین رفتن یکنواختی موزون o د) همه موارد o

3- در بخش فهرستنویسی کتابخانه اینترنت تا چه حد مورد استفاده قرار می­گیرد؟

الف) خیلی زیاد o ب) زیاد o ج) کم o د) خیلی کم o ه) هیچ o

بخش مرجع و اطلاع­رسانی

1- از اینترنت در بخش مرجع و اطلاع­رسانی کتابخانه چه استفاده­هایی می­کنید؟ (به ترتیب اولویت با عدد 1 تا 5 مشخص کنید. عدد 1 بالاترین اولویت و 5 پایین­ترین اولویت)

الف) جستجوی پایگاههای کتابشناختی o

ب) جستجوی پایگاههای تمام متن o

ج) جستجوی اطلاعات از مجلات o

د) ارسال اطلاعات به ایمیل مراجعان o

ه) اطلاع­رسانی به مراجعات در خصوص تازه­های انتشاراتی و تازه­های کتابخانه و...) o

و) سایر موارد (لطفاً ذکر کنید)........................................................

2- در کدام بخش از مرجع و اطلاع­رسانی اینترنت نقش مهم­تری را ایفاء می­کند؟

الف) جستجوی بانکهای اطلاعاتی o ب) استفاده از منابع مرجع o

ج) جستجوی عناوین (مانند پایان­نامه­ها) o د) سایر مواد (لطفاً ذکر نمائید.)..............................

3- اینترنت در بخش مرجع و اطلاع­رسانی چه تاثیری در عملکرد کتابخانه داشته است؟

الف) بالا بردن دقت و سرعت o ب) کاهش خطا o

ج) از بین رفتن یکنواختی موزون o د) همه موارد o

4- در بخش مرجع و اطلاع­رسانی کتابخانه اینترنت تا چه حد مورد استفاده قرار می­گیرد؟

الف) خیلی زیاد o ب) زیاد o ج) کم o د) خیلی کم o ه) هیچ o

بخش امانت

1- از اینترنت در بخش امانت کتابخانه چه استفاده­هایی می­کنید؟ (به ترتیب اولویت ذکر کنید. عدد 1 بالاترین اولویت و 5 پایین­ترین اولویت)

الف) رزو کتاب o ب) جستجوی کتاب o ج) تمدید کتاب o

د) امانت بین کتابخانه­ای o ه) سرویس­دهی به مراجعان o

2- اینترنت در بخش امانت چه تاثیری در عملکرد کتابخانه داشته است؟

الف) بالا بردن دقت و سرعت o ب) کاهش خطا o

ج) از بین رفتن یکنواختی موزون o د) همه موارد o

3- در بخش امانت اینترنت تا چه حد مورد استفاده قرار می­گیرد؟

الف) خیلی زیاد o ب) زیاد o ج) کم o د) خیلی کم o ه) هیچ o

بخش نشریات

1- از اینترنت در بخش نشریات کتابخانه چه استفاده­هایی می­کنید؟ (به ترتیب اولویت با عدد 1 تا 5 مشخص کنید. عدد 1 بالاترین اولویت و 5 پایین­ترین اولویت)

الف) جستجوی راهنمای ادواریهای الکترونیکی o

ب) اشتراک مجلات o

ج) استفاد از بانکهای اطلاعاتی (پیوسته) لاتین o

د) استفاد از بانکهای اطلاعاتی (پیوسته) فارسی o

ه) ذخیره و اشاعه مقالات مجلات مهم علمی و تحقیقاتی به صورت Full Text (متن کامل) o

و) سایر موارد (لطفاً ذکر کنید.)............................

2- اینترنت در بخش نشریات چه تاثیری در عملکرد کتابخانه داشته است؟

الف) بالا بردن دقت و سرعت o ب) کاهش خطا o

ج) از بین رفتن یکنواختی موزون o د) همه موارد o

3) در بخش نشریات اینترنت تا چه حد مورد استفاده قرار می­گیرد؟

الف) خیلی زیاد o ب) زیاد o ج) کم o د) خیلی کم o ه) هیچ o

سوالات کلی در مورد اینترنت در تمامی بخش­ها

1- به نظر شما دلایل عدم استفاده کتابداران از اینترنت در خدمات اطلاع­رسانی چیست؟

تبلیغات متنی