امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی

0

همکار ارجمند؛ عضو محترم انجمن­های علمی آموزشی استان،

با تقدیم درود و سلام

پرسش‌نامه‌ای که پیش رو دارید برای اجرای یک پروژه تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی و نقش انجمن­های علمی آموزشی معلمان در توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش استان...» از دیدگاه اعضای انجمن­های علمی، تهیه شده است. اطلاعات جمع آوری شده محرمانه تلقی شده و صرفاً در همین پژوهش استفاده می­گردد. پیشاپیش از حسن دقت و بذل همکاری شما در تکمیل پرسش­نامه، تقدیر و تشکر به عمل می­آید. امید است نتایج تحقیق در پیشبرد و توسعه کیفی آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد. ان­شاءا...

موفق باشید پژوهشگر

جنسیت:

سن:

سنوات خدمت:

محل خدمت:

مرد¨

زن¨

20 تا 25 سال¨

26 تا 30 سال¨

31 تا 35 سال¨

36 تا 40 سال¨

41 تا 45 سال¨

46 تا 50 سال¨

بیشتر از 50 سال¨

1 تا 5 سال¨

6 تا 10 سال¨

11 تا 15 سال¨

16 تا 20 سال¨

21 تا 25 سال¨

26 تا 30 سال¨

بیشتر از 30 سال¨

ناحیه1¨

ناحیه2¨

ناحیه3¨

ناحیه4¨

جعفرآباد¨

خلجستان¨

کهک¨

دوره­ خدمت:

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

ابتدایی¨

راهنمایی¨

متوسطه¨

تربیت معلم¨

سایر¨

دیپلم¨

فوق دیپلم¨

لیسانس¨

فوق لیسانس¨

دکترا¨

علوم انسانی¨

علوم پایه¨

علوم تربیتی¨

علوم مدیریت¨

حوزوی¨

عضو کدام انجمن علمی هستید؟

علوم اجتماعی¨

الهیات و معارف¨

ادبیات فارسی¨

زبان انگلیسی¨

ریاضی¨

علوم تجربی¨

فیزیک¨

تاریخ¨

کامپیوتر¨

جغرافی¨

امور پرورشی¨

عربی¨

زیست شناسی¨

سمت:

معلم¨ مربی¨ مدیر¨ معاون¨


لطفاًً بخش اصلی پرسش‌نامه را با دقت تکمیل فرمایید.

ردیف

انجمن­های علمی:

درجات پاسخ‌دهی

کاملاً موافقم

کمی موافقم

بی نظرم

کمی مخالفم

کاملاً مخالفم

1

باعث شده اطلاعات نو و جدیدی را نسبت به شغلم به دست آورم.

2

باعث شده تا وظایف خود را به طور صحیح انجام دهم.

3

باعث شده تا بدانم برای موفقیت بیشتر در کار علمی به اطلاعات جدید نیازمندم.

4

باعث شده تا در اکثر جلسات آموزشی مدرسه با علاقه بیشتری شرکت نمایم.

5

باعث شده تا در اکثر دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با علاقه بیشتری شرکت نمایم.

6

باعث شده تا در اکثر جلسات شورای معلمان با علاقه بیشتری شرکت نمایم.

7

باعث شده وظایف تدریس را با روش علمی انجام دهم.

8

به من کمک کرده است تا در هنگام بروز مشکل آموزشی، از روش علمی استفاده نمایم.

9

پذیرش تغییرات کمی و کیفی را در محیط کارم آسان‌تر کرده است.

10

دانش تخصصی مرا در رابطه با کار آموزشی افزایش داده است.

11

بنیه علمی مرا در رابطه به کار آموزشی افزایش داده است.

12

در افزایش توانایی تخصصی تدریسم، مؤثر بوده است.

13

در تقویت مهارت تفکر من در حل مشکلات (در حوزه‌ کار آموزشی) مؤثر بوده است.

14

رابطه‌ مرا با وظایف و شغلم، بهبود بخشیده است.

15

روش تدریسم را در کلاس درس بهبود بخشیده است.

16

شناخت و تسلط مرا نسبت به کار آموزشی، افزایش داده است.

17

علاقه‌ مرا به فعالیت آموزشی در مدرسه، افزایش داده است.

18

کاربرد معلومات علمی مرا در عمل، بهبود بخشیده است.

19

مرا برای استفاده‌ بیشتر از ابزارهای آموزشی، تشویق کرده است.

20

مرا برای افزایش یادگیری مهارت‌های شغلی، ترغیب کرده است.

21

مرا برای شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت دیگر، علاقه‌مند کرده است.

22

مرا به انجام صحیح و دقیق وظایف فعالیت آموزشی، علاقه‌مند کرده است.

23

مشکلات مرا در انجام وظایف آموزشی، کاهش داده است.

24

موجب به وجود آمدن روحیه‌ شاد و فعال در من شده است.

25

باعث شده تا در روش­های تدریسم، تجدید نظر نمایم.

26

باعث شده میزان مطالعه من در هفته افزایش یابد.

27

باعث شده تا به فعالیت­های پژوهشی روی بیاورم.

28

باعث شده در زنگ­های تفریح به اظهار نظر علمی بپردازم.

29

باعث شده نگرشم به دانش­آموز به عنوان عضو یادگیرنده تغییر یابد.

30

باعث شده تا سبد در اقتصادی خود مبلغی را برای خرید کتاب کنار بگذارم.

31

همکاری مرا با مسؤولین مدرسه، افزایش داده است.

32

همکاری مرا با مسؤولین ادارات، افزایش داده است.

33

باعث شده تا در فرآیند تدریس، از روش­های فعال بیشتر استفاده نمایم.

34

باعث شده تا در فرآیند تدریس، دانش­آموزان را به گروه­های آموزشی فعال تقسیم نمایم.

35

باعث شده تا از روحیه گروهی و مشارکت جویانه برخوردار شوم.

36

باعث شده تا با انجمن­های علمی بیشتر آشنا شوم.

37

باعث کمک و راهنمایی در تحقق اهداف آموزشی شده است.

38

باعث انتقال تجارب علمی در بین معلمان شده است.

39

باعث رشد و پرورش زمینه­های خلاقیت در معلمان گردیده است.

40

باعث رشد و پرورش زمینه­های علمی معلمان گردیده است.

با تشکر مجدد، چنانچه در رابطه با انجمن­های علمی، پیشنهاد یا انتقادی دارید، مرقوم فرمایید.

تبلیغات متنی