امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

0
پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

دانش­ آموز گرامی:

یکی از شرایط زندگی سعادتمند، برخورداری از یک زندگی شاد است. در این مطالعه محقق در صدد است تا میزان شادی دانش­آموزان دوره راهنمایی را بررسی نماید. تجارب و نقطه نظرات شما در تحقق این مهم می­تواند بسیار سودمند باشد. انتظار می­رود با مطالعه دقیق مؤلفه­ها و زدن علامت (ý) در مقابل گزینه مورد نظر، ما را مورد لطف قرار دهید. مطمئن باشید اطلاعات مربوط به شما کاملاً محرمانه تلقی شده و فقط در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می­گیرد.

ردیف

سؤالات پرسش­نامه شادکامی

ردیف

سؤالات پرسش­نامه شادکامی

(1)

الف

ب

ج

د

احساس شادی نمی­کنم. ¡

نسبتاً احساس شادی می­کنم. ¡

خیلی شاد هستم. ¡

بیش از حد شاد هستم. ¡

(2)

الف

ب

ج

د

نسبت به آینده خوش بین نیستم. ¡

نسبت به آینده خوش بین هستم. ¡

احساس می­کنم آینده­ای نویدبخش در انتظار من است. ¡

احساس می­کنم زندگی سرشار از امیدی پیش رو دارم. ¡

(3)

الف

ب

ج

د

در حقیقت از هیچ جنبه زندگی­ام راضی نیستم. ¡

از بعضی جنبه­های زندگی­ام راضی نیستم. ¡

از بعضی جنبه­های زندگی­ام رضایت دارم. ¡

از همه جنبه­های زندگی­ام راضی هستم. ¡

(4)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم کنترل چندانی بر زندگی­ام ندارم. ¡

احساس می­کنم تا اندازه­ای بر زندگی­ام کنترل دارم. ¡

احساس می­کنم بیشتر اوقات بر زندگی­ام کنترل دارم. ¡

احساس می­کنم بر تمام جنبه­های زندگی­ام کنترل دارم. ¡

(5)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم زندگی چندان رضایت بخش نیست. ¡

احساس می­کنم زندگی رضایت بخش است. ¡

احساس می­کنم زندگی بسیاررضایت بخش است. ¡

احساس می­کنم زندگی بی­نهایت رضایت بخش است. ¡

(6)

الف

ب

ج

د

از خودم چندان راضی نیستم. ¡

از آنچه هستم احساس رضایت می­کنم. ¡

از آنچه هستم خیلی احساس رضایت می­کنم. ¡

از آنچه هستم شدیداً احساس رضایت می­کنم. ¡

(7)

الف

ب

ج

د

هرگز بر رویدادهای زندگی اثر خوبی نمی­گذارم. ¡

به ندرت بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم. ¡

معمولاً بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم. ¡

همیشه بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم. ¡

(8)

الف

ب

ج

د

با زندگی کنار می­آیم. ¡

به نظر من زندگی خوب است. ¡

از نظر من زندگی خیلی خوب است. ¡

من عاشق زندگی هستم. ¡

(9)

الف

ب

ج

د

در واقع به دیگران علاقه­ای ندارم. ¡

کمابیش به دیگران علاقه­ای دارم. ¡

خیلی شدید به دیگران علاقه­ای دارم. ¡

شدیداً به دیگران علاقه­ای دارم. ¡

(10)

الف

ب

ج

د

تصمیم گیری برایم مشکل است. ¡

تصمیم گیری برایم نسبتاً آسان است. ¡

در بیشتر موارد، تصمیم گیری برایم آسان است. ¡

به راحتی می­توانم هر نوع تصمیمی بگیرم. ¡

(11)

الف

ب

ج

د

شروع هر کاری برایم مشکل است. ¡

شروع کارها برایم نسبتاً آسان است. ¡

شروع کارها برایم آسان است. ¡

احساس می­کنم از عهده هر کاری برمی­آیم. ¡

(12)

الف

ب

ج

د

هنگام بیدار شدن از خواب که ندرت احساس رفع خستگی می­کنم. ¡

گه­گاه وقتی از خواب بیدار می­شوم، احساس رفع خستگی می­کنم. ¡

معمولاً وقتی از خواب بیدار می­شوم، حساس رفع خستگی می­کنم. ¡

همیشه وقتی از خواب بیدار می­شوم، حساس رفع خستگی می­کنم. ¡

(13)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم به هیچ وجه توان و نیرویی ندارم. ¡

احساس می­کنم تا اندازه­ای توان و نیرو دارم. ¡

احساس می­کنم سرشار از توان و نیرو هستم. ¡

احساس می­کنم بی­اندازه­ای توان و نیرو دارم. ¡

(14)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود ندارد. ¡

بعضی چیزهای دنیا را زیبا می­بینم. ¡

بسیاری چیزهای دنیار را زیبا می­بینم. ¡

همه دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه می­کند. ¡


(15)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم ذهنم هوشیار نیست. ¡

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی هوشیارم. ¡

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی بسیار هوشیارم. ¡

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی کاملاً هوشیارم. ¡

(16)

الف

ب

ج

د

احساس سلامتی و تندرستی نمی­کنم. ¡

کما بیش احساس سلامتی و تندرستی می­کنم. ¡

بسیار احساس سلامتی و تندرستی می­کنم. ¡

کاملاً احساس سلامتی و تندرستی می­کنم. ¡

(17)

الف

ب

ج

د

نسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمی­کنم. ¡

نسبت به دیگران تا حدودی احساس صمیمیت می­کنم. ¡

نسبت به دیگران خیلی احساس صمیمیت می­کنم. ¡

به همه انسان­ها عشق می­ورزم. ¡

(18)

الف

ب

ج

د

از گذشته خاطره­های خوش زیادی ندارم. ¡

از گذشته چند خاطره خوش دارم. ¡

بیشتر خاطره­های گذشته من خوش هستند. ¡

تمام خاطره­های گذشته من خوش هستند. ¡

(19)

الف

ب

ج

د

هرگز حالت شور و شوق ندارم. ¡

بعضی وقت­ها حالت شور و شوق دارم. ¡

بیشتر وقت­ها حالت شور و شوق دارم. ¡

همیشه دارای شور و شوق هستم. ¡

(20)

الف

ب

ج

د

بین آنچه دوست داشتم انجام بدهم و آنچه انجام داده­ام، فاصله­ای هست. ¡

بعضی از چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام. ¡

بسیاری از چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام. ¡

همه چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام. ¡

(21)

الف

ب

ج

د

نمی­توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم. ¡

تا اندازه­ای می­توانم وقتم را خوب تنظیم کنم. ¡

می­توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم. ¡

می­توانم وقتم را برای هر کاری که می­خواهم اختصاص دهم. ¡

(22)

الف

ب

ج

د

از بودن با دیگران لذت می­برم. ¡

گاهی از بودن با دیگران لذت می­برم. ¡

معمولاً از بودن با دیگران لذت می­برم. ¡

همیشه از بودن با دیگران لذت می­برم. ¡

(23)

الف

ب

ج

د

اثر خوبی بر دیگران می­گذارم. ¡

گاهی اثر خوبی بر دیگران می­گذارم. ¡

معمولاً اثر خوبی بر دیگران می­گذارم. ¡

همیشه اثر خوبی بر دیگران می­گذارم. ¡

(24)

الف

ب

ج

د

در زندگی هدف خاصی ندارم. ¡

زندگی­ام تا اندازه­ای معنادار و هدف­مند است. ¡

زندگی­ام پر از معناد و هدف است. ¡

کل زندگی من معنادار و هدف­مند است. ¡

(25)

الف

ب

ج

د

من احساس تعهد و فعالیت چندانی نمی­کنم. ¡

گاهی احساس تعهد و فعالیت می­کنم. ¡

غالباً احساس تعهد و فعالیت می­کنم. ¡

من همیشه احساس تعهد و فعالیت می­کنم. ¡

(26)

الف

ب

ج

د

فکر می­کنم دنیا جای خوبی نیست. ¡

فکر می­کنم دنیا کمابیش جای خوبی است. ¡

فکر می­کنم دنیا جای خیلی خوبی است. ¡

فکر می­کنم دنیا جای عالی است. ¡

(27)

الف

ب

ج

د

به ندرت می­خندم.¡

کما بیش می­خندم. ¡

زیاد می­خندم. ¡

همیشه در حال خندیدن هستم. ¡

(28)

الف

ب

ج

د

آدم جذابی نیستم. ¡

نسبتاً جذابی هستم. ¡

جذاب هستم. ¡

بی­اندازه جذاب هستم¡

(29)

الف

ب

ج

د

به نظر من هیچ چیز جالبی وجود ندارد. ¡

بعضی چیزها را جالب می­بینم. ¡

بیشتر چیزها را جالب می­بینم. ¡

به نظر من همه چیزها جالبند. ¡

تبلیغات متنی